V sobotu 13. října 2018 se v prostorách Malé scény Zlín uskutečnila vernisáž výstavy „Žijeme na jedné planetě“. Výstava neziskové organizace Za sklem o.s. dává možnost nahlédnout do příběhů rodin s dětmi s poruchami autistického spektra a dospělých osob s PAS. Přibližuje jejich každodenní realitu, otázky, strachy i radosti, které prožívají… Dále ji doplňují příběhy z knih lidí a o lidech s PAS.

Základní myšlenka projektu přišla s vyprávěním z knihy třináctiletého chlapce s autismem Naokiho Higašidy (A proto skáču), který sice nikdy nepromluvil, ale pomocí psaného slova dokázal vyjádřit myšlenky tak přesně, že člověk byl najednou blíž na cestě k porozumění vnímání světa lidí s PAS.

I když každý z nás má v hlavě jiný svět, vesmír nebo jakkoliv tomu chceme říkat, planeta, na které žijeme je jen jedna. Musíme hledat cesty jak žít, aby bylo dobře nám všem. Způsoby jak komunikovat a vzájemně si porozumět.

Když jsme  četli slova rodičů dětí a dospělých, kteří našli odvahu a rozhodli se nám pomoct a své příběhy s námi sdílet, věděli jsme, že jsme na správné cestě. Prostě to sedělo. Jen černá slova na bílém papíře se ztrácí ve světě zahlceném informacemi. Bylo tedy potřeba dát tomu ještě nějakou další hodnotu, proměnit jednotlivá slova v obrazy.  Oslovili jsme proto jednotlivce z řad grafiků, animátorů a nadaných lidí, kteří jednotlivá slova proměnili v obrazové příběhy. Podle toho jak na ně konkrétní texty působili, tak vznikala jednotlivá grafická díla. Za toto jim patří velký dík, jelikož jejich osobité zpracování dalo té výstavě úplně jiný a originální rozměr. Kromě této „grafické spolupráce“, jsme pro uvedení výstavy a vůbec celého zprostředkování zážitku pro návštěvníky oslovili herce z Městského divadla Zlín, ti nám některé z příběhů namluvili a znova jim tak vdechli úplně nový život.

Poděkování

Za spolupráci a pomoc s realizací děkujeme rodičům, dětem a dospělým, kteří byli své příběhy ochotni společně s námi sdílet. Dále vedení ZUŠ Zlín, že nám propůjčili prostory k uvedení výstavy.

Náš dík patří také všem, bez kterých by se realizace projektu neobešla:

Audiovizuální zpracování: Vladimír Komora, Martin Mráz

Propůjčení hlasů příběhům našich rodin: Jana Drgová, Jan Holcman, Markéta Holcmanová

Grafické práce: Eliška Chytková, Vašek Kudělka, Aliona Baranová, Kamila Restrepo, Kateřina Čupová, Kateřina Pražáková, Noemi Valentina, Miroslav Kaleta


V současné době je výstavu možné navštívit v prostorách naší organizace. V budoucnu by se měla přesunout do škol a center a být tak nadále pojítkem a cestou k porozumění lidem s poruchami autistického spektra.