Od roku 2018 využíváme při práci s dětskými klienty metody zooterapií. Jedná se o práci s dětmi za přítomnosti koček (felinoterapie) a psů (canisterapii). Přítomnosti koček využíváme zejména při individuálních setkáváních s dětmi. Naše skupinová setkání navštěvují pravidelně dva psovodi se třemi psy, kteří mají řádné osvědčení pro tuto práci. Děti v jejich přítomnosti velmi dobře reagují na podněty. Na setkání s nimi se vždy velmi těší. Toho využíváme k plnění dlouhodobých cílů v souvislosti s individuálními plány práce s klienty. Aktivity se psy podněcují jejich sebevědomí, ochotu ke komunikaci a vzájemné spolupráci. Těchto aspektů využíváme k individuální práci s klienty i za přítomnosti koček.

Při canisterapii i felinoterapii používáme speciální pomůcky, které slouží jen pro tuhle práci. K jejich zakoupení nám přispělo Statutární město Zlín. Z Fondu zdraví jsme obdrželi dotaci na projekt Canisterapie a felinoterapie. Z těchto prostředků jsme mohli zakoupit pomůcky, sloužící k pohybovým aktivitám dětí se psy.

 

 

Ve Zlíně dne 19. 11. 2018                               Bc. Zora Oškerová, speciální pedagog