„Vnímám to jako úplně jiný systém přístupu k lidem s poruchou autistického spektra a vůbec dalších postižení. U našich klientů vidíme velký přínos v silnějším uvědomování sebe sama, co se děje v jejich těle, jak reaguje, což jim dále umožňuje začít vnímat druhé lidi, lépe je chápat, a adekvátně reagovat na přirozené sociální situace,” informovala psycholožka a speciální pedagožka Za sklem Zdeňka Polínková.“

Do unikátního projektu, se společně s dalšími odborníky zapojili i pracovníci a klienti naší organizace.

Novinky.cz