Odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství (OSP)

 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Sociálně terapeutické činnosti.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při vyplňování formulářů, doprovod při jednání na úřadech, pomoc při navázání kontaktu s rodinou atd.).

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s PAS

Sociálně aktivizační služby (SAS)

 • Výchovné činnosti
 • Vzdělávací činnosti
 • Aktivizační činnosti.
 • Sociálně terapeutické činnosti.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Sociální rehabilitace pro osoby s PAS

Sociální rehabilitace (SORE)

 • Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.