Děkujeme panu Gargulákovi z Koloidního stříbra za pořízení nového štítkovače, který nám usnadní práci s označováním nových i stávajících pomůcek, vedením kartotéky
a další dokumentace.
Kolektiv Za sklem