Děkujeme Personálnímu a ekonomickému útvaru Kovárny VIVA a.s. za opakovanou finanční podporu, kterou jsme využili k pořízení pomůcek pro individuální
a skupinovou práci s uživateli našich služeb.
Kolektiv Za sklem