Závěrečná zpráva k projektu „Canisterapie a felinoterapie“

Od roku 2018 využíváme při práci s dětskými klienty metody zooterapií. Jedná se o práci s dětmi za přítomnosti koček (felinoterapie) a psů (canisterapii). Přítomnosti koček využíváme zejména při individuálních setkáváních s dětmi. Naše skupinová setkání navštěvují pravidelně dva psovodi se třemi psy, kteří mají řádné osvědčení pro tuto práci. Děti v jejich přítomnosti velmi dobře reagují na podněty.…

Unikátní projekt

„Vnímám to jako úplně jiný systém přístupu k lidem s poruchou autistického spektra a vůbec dalších postižení. U našich klientů vidíme velký přínos v silnějším uvědomování sebe sama, co se děje v jejich těle, jak reaguje, což jim dále umožňuje začít vnímat druhé lidi, lépe je chápat, a adekvátně reagovat na přirozené sociální situace,” informovala psycholožka…

Žijeme na jedné planetě

V sobotu 13. října 2018 se v prostorách Malé scény Zlín uskutečnila vernisáž výstavy „Žijeme na jedné planetě“. Výstava neziskové organizace Za sklem o.s. dává možnost nahlédnout do příběhů rodin s dětmi s poruchami autistického spektra a dospělých osob s PAS. Přibližuje jejich každodenní realitu, otázky, strachy i radosti, které prožívají… Dále ji doplňují příběhy z knih lidí…

Návštěva školy

Koncem minulého týdne jsme navštívili Základní školu Otrokovice, Komenského. Děkujeme za velmi milé přijetí a detailní prohlídku tříd i celé budovy. Jsme rádi za každou možnost spolupráce a vzájemné sdílení zkušeností se školami.

Modrý gól

MODRÝ GÓL je charitativní projekt tandemu EUHA – Za sklem, zaměřený na podporu organizací pomáhajících lidem na spektru a jejich rodinám v Čechách a na Slovensku. Svým pojetím současně cílí na zvýšení porozumění autismu v průběhu sportovních utkání a jejich přenosů. Modrá barva symbolizuje autismus a také komunikaci, která je pro vzájemné pochopení zcela zásadní.…