Mezinárodní den Aspergerova syndromu

Dovolujeme si Vás tímto srdečně pozvat na Tiskovou konferenci u příležitosti 18. února – Mezinárodního dne Aspergerova syndromu. Organizace Za sklem, o.s. v tento významný den oficiálně otevírá Centrum Za sklem  v Praze a zahajuje výstavu „Svět jinýma očima,“ nad níž převzal záštitu premiér České republiky Andrej Babiš.   Tiskové konference se zúčastní: z pověření premiéra České republiky Andreje…

Poděkování za nový štítkovač

Děkujeme panu Gargulákovi z Koloidního stříbra za pořízení nového štítkovače, který nám usnadní práci s označováním nových i stávajících pomůcek, vedením kartotéky a další dokumentace. Kolektiv Za sklem

Poděkování Kovárně VIVA a.s.

Děkujeme Personálnímu a ekonomickému útvaru Kovárny VIVA a.s. za opakovanou finanční podporu, kterou jsme využili k pořízení pomůcek pro individuální a skupinovou práci s uživateli našich služeb. Kolektiv Za sklem

Omezení provozu a PF 2019

Vážení rodiče a přátelé,   od 19. 12. 2018 do 2. 1. 2019 všichni zaměstnanci organizace Za sklem čerpají řádnou dovolenou. Nebudou probíhat žádná individuální ani skupinová setkání. Se všemi se budeme těšit na viděnou již ve čtvrtek 3. 1. 2019 dle dohodnutých termínů. Děkujeme za pochopení a přejeme Vám pohodové vánoční svátky, v novém roce hodně štěstí, zdraví…

Vánoční setkání 2018

Předvánoční čas jsme si společně s rodinami dětí s PAS, dospívajícími i dospělými klienty s PAS zpestřili v podobě vánočních setkání. Program těchto setkání tvořil společný pozdrav, námi vytvořená vánoční písnička s tanečkem, tvorba přáníček či ozdobných vloček. Nechybělo cukroví, vánoční nealkoholický punč nebo společný zpěv koled. Děti i dospělí našli pod stromečkem krásné dárky, za které moc děkujeme štědrým…

Závěrečná zpráva k projektu „Canisterapie a felinoterapie“

Od roku 2018 využíváme při práci s dětskými klienty metody zooterapií. Jedná se o práci s dětmi za přítomnosti koček (felinoterapie) a psů (canisterapii). Přítomnosti koček využíváme zejména při individuálních setkáváních s dětmi. Naše skupinová setkání navštěvují pravidelně dva psovodi se třemi psy, kteří mají řádné osvědčení pro tuto práci. Děti v jejich přítomnosti velmi dobře reagují na podněty.…

Unikátní projekt

„Vnímám to jako úplně jiný systém přístupu k lidem s poruchou autistického spektra a vůbec dalších postižení. U našich klientů vidíme velký přínos v silnějším uvědomování sebe sama, co se děje v jejich těle, jak reaguje, což jim dále umožňuje začít vnímat druhé lidi, lépe je chápat, a adekvátně reagovat na přirozené sociální situace,” informovala psycholožka…

Žijeme na jedné planetě

V sobotu 13. října 2018 se v prostorách Malé scény Zlín uskutečnila vernisáž výstavy „Žijeme na jedné planetě“. Výstava neziskové organizace Za sklem o.s. dává možnost nahlédnout do příběhů rodin s dětmi s poruchami autistického spektra a dospělých osob s PAS. Přibližuje jejich každodenní realitu, otázky, strachy i radosti, které prožívají… Dále ji doplňují příběhy z knih lidí…

Návštěva školy

Koncem minulého týdne jsme navštívili Základní školu Otrokovice, Komenského. Děkujeme za velmi milé přijetí a detailní prohlídku tříd i celé budovy. Jsme rádi za každou možnost spolupráce a vzájemné sdílení zkušeností se školami.

Modrý gól

MODRÝ GÓL je charitativní projekt tandemu EUHA – Za sklem, zaměřený na podporu organizací pomáhajících lidem na spektru a jejich rodinám v Čechách a na Slovensku. Svým pojetím současně cílí na zvýšení porozumění autismu v průběhu sportovních utkání a jejich přenosů. Modrá barva symbolizuje autismus a také komunikaci, která je pro vzájemné pochopení zcela zásadní.…