Závěrečná zpráva k projektu „Canisterapie a felinoterapie“

Od roku 2018 využíváme při práci s dětskými klienty metody zooterapií. Jedná se o práci s dětmi za přítomnosti koček (felinoterapie) a psů (canisterapii). Přítomnosti koček využíváme zejména při individuálních setkáváních s dětmi. Naše skupinová setkání navštěvují pravidelně dva psovodi se třemi psy, kteří mají řádné osvědčení pro tuto práci. Děti v jejich přítomnosti velmi dobře reagují na podněty.…