Valná Hromada

 

VALNÁ HROMADA 9. 4. 2011

Na programu jednání členské schůze  byly tyto body:

a)         zpráva přípravného výboru sdružení o jeho dosavadní činnosti,

b)        soupis zakládajících členů sdružení

c)         volba orgánů sdružení

d)        plán činnosti pro rok 2011

e)        diskuse

f)         usnesení

Jednomyslně bylo odhlasováno:

Předsedkyní Občanského sdružení Za sklem byla zvolena Marta Hrůzová Pečeňová

Místopředsedou Občanského sdružení Za sklem Petr Straňák

Předsedkyní Revizní komise pro Občanského sdružení Za sklem byla zvolena Alena Bílková

ČLENSKÝ POPLATEK ČINÍ 300,- Kč

 

VALNÁHROMADA9.4.2011.doc

VALNÁ HROMADA 15. 3. 2014

3. valná hromada občanského sdružení se konala dne 15. 3. 2014 v zasedací místnosti 22. budovy Baťova areálu, J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín.

Projednávalo se:

 1. představení výroční zprávy za r. 2012,
 2. představení nového složení rady sdružení a revizní komise,
 3. prezentace dne 2. dubna – akce k Celosvětovému dni autismu na Nám. Míru ve Zlíně, tisková konference pořádaná 28.3.2014,
 4. diskuse: sídlo sdružení, forma – o. p. s., z. s., ústav družstvo? (rozhodnutí nepadlo – počká se jaké budou změny v zákoně),
 5. další diskuse o přístupu škol k dětem s diagnózou.

 Průběh valné hromady:

 1. Valná hromada je usnášení schopná, nepřítomní zaslali plnou moc a souhlas se složením rady a revizní komise.
 2. Představení nových členů rady – p. Dleštíková, p. Mikšovský, vzájemné představení přítomných členů.
 3. Představení členů revizní komise.
 4. Informace o nových zaměstnankyních.
 5. Informace o nabízených odpoledních aktivitách pro děti.
 6. Představení akce na náměstí 2. dubna – financování, program, propriety – balonky, placky, trička, občerstvení.
 7. Seznámení s výroční zprávou a revizní zprávou – následná diskuse, připomínky, podněty.
 8. Seznámení s pokroky na Vzdělávacím a aktivačním centru pro rodiny s dětmi s PAS – Příluky.
 9. Seznámení s obecnou finanční situací občanského sdružení za r. 2013, plánem činnosti na r. 2014.
 10. Seznámení s nabízenými kurzy pro rodiče, školy
 11. Diskuse k zaplacení mzdových nákladů na předsedkyni sdružení a K. Bravencovou.

Hlasování o složení rady – jednohlasně odsouhlaseno:

 • Marta Hrůzová Pečeňová – předsedkyně sdružení
 • Jan Mikšovský – místopředseda sdružení
 • Pavla Dleštíková
 • MUDr. Alena Březíková
 • PhDr. Dagmar Cruzová
 • MUDr. Martina Přecechtělová
 • Kateřina Bravencová
This post is also available in: English

Komentáře nejsou povoleny.