Usnesení

U s n e s e n í

1. valné hromady občanského sdružení Za sklem o.s.

konané dne 9. dubna   2011 v prostorách MS Stonožka Sv.Čecha čp. 516, Zlín – Podhoří

 

Valná hromada  schvaluje:

 

1.Stanovy občanského sdružení

 

2.Volbu rady sdružení ve složení:

Marta Hrůzová Pečeňová  

Alena Kazíková  

Lenka Majdová  

Petr Straňák                                                              

Mudr.Alena Březíková  

Mudr.Martina Přecechtělová  
Mgr.Petra Guričová      

                                    

3.Volbu předsedy sdružení, kterým byla zvolena Marta Hrůzová Pečeňová

 

4.Volbu členů revizní komise ve složení:

Alena Bílková 

Nechvátalová Hana 

Vendula Šimčíková                  

předsedou revizní komise byla zvolena: Alena Bílková

 

5.Plán činnosti pro rok 2O11

 

6.Stanovení výše členského příspěvku pro rok 2011 ve výši 300 Kč.

 

Usnesení bylo schváleno jednomyslně.

This post is also available in: English

Komentáře nejsou povoleny.