Strukturované učení

Strukturované učení – principy intervenční strategie, která je založena na individuálních potřebách, schopnostech a deficitech dětí s poruchou autistického spektra a jiných neurovývojových poruch.

Komentáře nejsou povoleny.