Stacionář – Informace o zařízení ve správě Odboru školství

Informace o zařízení ve správě Odboru školství

 

Statutární město Zlín zřizuje, mimo jiné,  13 základních škol, Dům dětí a mládeže ASTRA, 24 mateřských škol, 3 jesle a Rehabilitační stacionář Žlebová (Nivy)

 

Rehabilitační stacionář Žlebová 1590 (Nivy), běžná provozní doba 6 – 16 hodin,
tel.: 577 210 092, mail: rehabilitacnistac@tiscali.cz

Rehabilitační stacionář Nivy je od 1. 1. 2002 organizační složkou Statutárního města Zlína. V roce 2007 byl registrován Krajským úřadem Zlínského kraje jako nestátní zdravotnické zařízení provozované právnickou osobou.

Rehabilitační stacionář poskytuje léčebnou, preventivní a výchovně vzdělávací péči dětem od  1 – 10 let (od 1. 4. 2012 do 16 let) s mentálním a tělesným postižením, dětem s poruchou zdraví, která má vleklý průběh a potřebuje zvláštní odbornou péči s výrazným rehabilitačním zaměřením, dětem se smyslovým postižením, dětem s poruchou autistického spektra, dětem sociálně či jiným způsobem znevýhodněným, dětem obtížně zařaditelným v běžném předškolním vzdělávání. Rehabilitační stacionář je certifikovaným pracovištěm Bazální stimulace. Zařízení poskytuje dětem komplexní péči, která zahrnuje péči zdravotnickou, speciálně pedagogickou a rehabilitační. Návaznost této péče je na základě vyjádření pracovníků odborných pracovišť rané péče, speciálně pedagogických center, odborných lékařů, psychologů a dětských psychiatrů.

Provoz stacionáře je týdenní nepřetržitý – pondělí až pátek. Zařízení má 2 oddělení, 2 speciální třídy mateřské školy, logopedii, 2 pracovny rehabilitace. Kapacita zařízení je 20 míst.

Při stacionáři pracuje občanské sdružení Šance pro život. Je to další forma spolupráce s rodiči i širší veřejností. Občanské sdružení ze svých prostředků hradí canisterapii, hipoterapii, plavání dětí v bazénu se slanou vodou a materiálně zajišťuje tvořivé dílny, které probíhají v odpoledních hodinách.

V roce 2011 byl z finančního daru vybudován Snoezelen.

Od 1. 4. 2012 bude rodinám starších dětí, ve věku 10 – 16 let, nabídnuta nová forma péče,
tzv. odlehčovací, kterou bude možné využívat v odpoledních a nočních hodinách,  a to v rámci provozu stacionáře.

Přijímány jsou děti s mentálním a tělesným postižením, děti s poruchou zdraví, která má vleklý průběh a potřebuje zvláštní odbornou péči, děti se smyslovým postižením, děti s poruchou autistického spektra či jiným způsobem znevýhodněné.

 

Jesle M. Knesla 4056, provozní doba 6 – 16 hodin, tel.: 577 439 554, mail: jesle.kneslova@volny.vz

 

Zajišťují péči a všestranný rozvoj dětí ve věku od 1 do 3 let, kapacita zařízení je 20 míst.

 

Jesle Tyršovo nábřeží 747, provozní doba 7 – 15:30 hodin, tel.: 577 219 669, mail: jesletyrsovonabrezi@volny.cz

Zajišťují péči a všestranný rozvoj dětí ve věku od 1 do 3 let. Kapacita zařízení je 35 míst, rozdělených do 2 oddělení.

Jesle Budovatelská 4820, provozní doba 6 – 16:45 hodin, tel.: 577 141 431, mail: detske.centrum@seznam.cz

 

Zajišťují péči a všestranný rozvoj dětí ve věku od 1 do 3 let, kapacita zařízení je 20 míst. Jesle jsou zaměřeny na prevenci HCD a DCD – provádí se zde otužování, zdravotní cviky, inhalace vincentkou, lze podávat i dietní stravu dle pokynu lékaře a s ohledem na věk dítěte.

VÝŠE POPLATKŮ ZA ŠKOLNÉ A STRAVNÉ DĚTÍ V ORGANIZAČNÍCH SLOŽKÁCH STATUTÁRNÍHO MĚSTA ZLÍNA
(rehabilitační stacionář a jesle)–PLATNOST OD 04/2012

 

Jesle, M. Knesla 4056, Zlín

Jesle, Tyršovo nábřeží 747, Zlín

Jesle, Budovatelská 4820, Zlín

Rehabilitační stacionář, Žlebová 1590, Zlín

 

ŠKOLNÉ

 

Paušální měsíční poplatek za umístění dítěte přihlášeného k dennímu pobytu v jeslích a rehabilitačním stacionáři

 

násobek život. minima

Cena bez DPH

DPH 14 %

Cena celkem včetně DPH

do 2,4

1 800,01

251,99

2 052,00

nad 2,4

3 000,02

419,98

3 420,00

 

Paušální měsíční poplatek za umístění dítěte přihlášeného k týdennímu pobytu v Rehabilitačním stacionáři

 

násobek život. minima

Cena bez DPH

DPH 14 %

Cena celkem včetně DPH

do 2,4

2 708,77

379,23

3 088,00

nad 2,4

3 908,77

547,23

4 456,00

 

Paušální poplatek za umístění dítěte přihlášeného v jeslích na 4 hodiny denně nebo Rehabilitačním stacionáři na 6 hodin denně

 

násobek život. minima

Cena bez DPH

DPH 14 %

Cena celkem včetně DPH

do 2,4

1 600,01

223,99

1 824,00

nad 2,4

2 500,02

349,98

2 850,00

 

Snížený paušální měsíční poplatek při násobku do 2,4 životního minima lze přiznat po předložení dokladů o pobírání dávek Státní sociální podpory.

 

Paušální měsíční poplatek je možno úplně prominout na základě žádosti a předložení rozhodnutí Odboru sociálních věcí MMZ o pobírání dávek v hmotné nouzi.

Za druhé a každé další dítě umístěné v zařízení se platí 50 % stanoveného paušálního poplatku.

 

Paušální poplatek za umístění dítěte na omezený počet dnů v měsíci

 

Jesle                            dítě/den           160,- Kč

Rehabilitační stacionář          dítě/den           240,- Kč

 

Paušální poplatek za příležitostné hlídání dětí (v případě volné kapacity do maximálně stanovené kapacity zařízení)

 

Jesle                            dítě/den           265,- Kč

Rehabilitační stacionář          dítě/den           265,- Kč

 

Paušální poplatek za příležitostné hlídání dětí ve věku 10 – 16 let

(v případě volné kapacity do maximálně stanovené kapacity zařízení)

 

Rehabilitační stacionář       dítě/odpoledne (14.00 – 19.00 hod.)

                                                    230,- Kč

 

Rehabilitační stacionář       dítě/odpoledne + noc (14.00 – 8.00 hod.)

           

                                                     300,- Kč

 

STRAVNÉ

 

Jesle

 

Dítě/den

Cena bez DPH

DPH

Cena celkem včetně DPH

38,65

7,35

46,00

 

 

 

 

z toho:

Cena bez DPH

DPH

Cena celkem včetně DPH

snídaně

9,24

1,76

11,00

přesnídávka

5,88

1,12

7,00

oběd

14,29

2,71

17,00

svačina

5,88

1,12

7,00

nápoje

3,36

0,64

4,00

 

Rehabilitační stacionář

 

Dítě do 3 let

 

Dítě/den

Cena bez DPH

DPH

Cena celkem včetně DPH

52,10

9,90

62,00

 

z toho:

Cena bez DPH

DPH

Cena celkem včetně DPH

snídaně

9,24

1,76

11,00

přesnídávka

5,88

1,12

7,00

oběd

15,13

2,87

18,00

svačina

5,88

1,12

7,00

večeře

12,60

2,40

15,00

nápoje

3,36

0,64

4,00

Dítě od 3 do 6 let

 

Dítě/den

Cena bez DPH

DPH

Cena celkem včetně DPH

54,62

10,38

65,00

 

 

 

 

z toho:

Cena bez DPH

DPH

Cena celkem včetně DPH

snídaně

9,24

1,76

11,00

přesnídávka

5,88

1,12

7,00

oběd

15,97

3,03

19,00

svačina

5,88

1,12

7,00

večeře

13,44

2,56

16,00

nápoje

4,20

0,80

5,00

 

Dítě od 6 do 10 let

 

Dítě/den

Cena bez DPH

DPH

Cena celkem včetně DPH

61,34

11,66

73,00

 

 

 

 

z toho:

Cena bez DPH

DPH

Cena celkem včetně DPH

snídaně

10,08

1,92

12,00

přesnídávka

6,72

1,28

8,00

oběd

18,49

3,51

22,00

svačina

5,88

1,12

7,00

večeře

15,13

2,87

18,00

nápoje

5,04

0,96

6,00

 

Dítě od 10 do 16 let

 

Dítě

Cena bez DPH

DPH

Cena celkem včetně DPH

svačina

8,33

1,67

10,00

večeře

19,17

3,83

23,00

snídaně

8,33

1,67

10,00

nápoje

6,67

1,33

8,00

 

Komentáře nejsou povoleny.