SPU

SPU – specifické poruchy učení můžeme rozdělit na specifické poruchy čtení  /dyslexie/, psaní /dysgrafie/, pravopisu /dysortografie/, počítání /dyskalkulie/, kreslení /dyspinxie/, hudebnosti /dysmúzie/, schopnosti vykonávat složité úkony /dyspraxie/. Současně si uvědomíme typické projevy ve vzdělávání a skutečnost, že se jednotlivé obtíže různě kombinují a v různé míře negativně ovlivňují vzdělávání žáků / studentů/ ve všech školních předmětech.

Komentáře nejsou povoleny.