Specialní pedagogika v procesu výchovy a vzdělávání dětí s PAS

Katedra speciální pedagogiky PedF –  UK nabízí v rámci celoživotního vzdělávání kvalifikační studium

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA V PROCESU VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA

Studium je určeno pro pedagogické pracovníky a pomáhající profese působící ve speciálních a základních školách, SPC, PPP, ÚSP, stacionářích a zdravotnických zařízeních apod.

Forma studia:  kombinované studium

Obsah studia: Cílem kvalifikačního studia Speciální pedagogika v procesu výchovy a vzdělávání dětí s poruchami artistického spektra je připravit pracovníky ve speciálním školství na edukační a rehabilitační práci s lidmi s autismem. Účastníci studia se seznámí se základní charakteristikou a projevy postižení u pervazivních vývojových poruch. Získají teoretické základy v oblasti specifických deficitů (tzv. triády), autistického kontinua, časné a diferenciální diagnostiky, problémů chování. Nechybí téma vysokofunkční autismus, rodina s autistickým dítětem a možnosti úspěšné integrace, inkluze postižených. Součástí studia jsou videozáznamy a  praxe na vybraných školách a zařízeních.

Požadované vzdělání: magisterské případně bakalářské studium oboru pedagogického směru, nejlépe speciální pedagogika, sociální pedagogika, psychologie apod. Ve výjimečných případech lze požadavek vysokoškolského vzdělání prominout.

Časová dotace studia: 3 semestry (pro absolventy speciální pedagogiky magisterského studia 2 semestry)

Předpokládané započetí studijního programu:  leden 2013

Studium je placené, předpokládaná částka je 6 – 7 tisíc za semestr (platí se až po zahájení kurzu a platbu lze rozdělit na splátky)

Organizační garant: PhDr. Jaroslava Zemková, Ph.D. (tel.: 221 900 279)

Kontakt: jaroslava.zemková@pedf.cuni.cz  (728 344 820)

Odborný garant: Ing. Miroslava Jelínková, CSc.

Kontakt: autistik@volny.cz (tel.: 605 400 865)

Přihlášky lze posílat ihned na formuláři pro studium na VŠ na adresu: Ivana Merellová, studijní oddělení, Pedagogická fakulta-UK, M.D.Rettigové 4, 116 39 Praha 1 – Nové Město (Kurz bude otevřen, jakmile se naplní požadovaná kvóta)

            

Komentáře nejsou povoleny.