Služby

Od 1. 9. 2014 je Za sklem o. s. registrovaným poskytovatelem služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Konkrétně se jedná o služby Odborné sociální poradenství pro rodiny s dětmi s PAS a dospělé osoby s PAS a Sociálně aktivizační služeby pro rodiny s dětmi s PAS. SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY ZDARMA.

Odborné sociální poradenství pro rodiny s dětmi s PAS a dospělé osoby s PAS

Posláním služby je poskytovat rodinám s dětmi s poruchou autistického spektra a dospělým osobám s PAS takovou podporu, aby mohly žít, pracovat a vzdělávat se v přirozeném sociálním prostředí, a tím předcházet jejich sociálnímu vyloučení.

CÍLOVÁ SKUPINA

Služba odborné sociální poradenství je určena rodinám, ve kterých vyrůstají děti s poruchou autistického spektra. Služby jsou poskytovány těmto rodinám od obdržení diagnózy dítěte až do dovršení jeho 26 let. Služba je zároveň poskytována i dospělým osobám s poruchou autistického spektra od 26 do 64 let.

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI SLUŽBY

Za sklem o. s. se poskytuje cílovým skupinám odborné sociální poradenství v rámci těchto činností:

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

zprostředkování navazujících služeb, další odborné práce s rodinami a s osobami s PAS,

b) sociálně terapeutické činnosti:

 1. poskytování poradenství sociálně právního charakteru,
 2. poradenství v oblasti vzdělávání,
 3. poradenství v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením a osob pečujících o osobu blízkou,
 4. poskytování psychosociální podpory uživatelů,

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 1. předávání informací o právech, povinnostech a oprávněných zájmech osob se zdravotním postižením,
 2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
 3. pomoc a podpora při jednání s institucemi,
 4. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.

Nevíte si rady se žádostí o příspěvek na péči?

Nevíte, na koho se máte v souvislosti s diagnózou PAS obrátit?

Nevíte, jak zařídit pro Vaše dítě s PAS asistenta pedagoga?

Nevíte si po stanovení diagnózy rady v nově nastalé životní situaci? 

Jsme tu pro Vás.

Kontaktní osoba: Bc. Veronika Silná

Kontakt: poradna@zasklem.com, +420 603 816 230

Adresa poskytování: 22. budova Baťova areálu, J. A. Bati 5520, Zlín 760 01

PROVOZNÍ DOBA

  Ambulantní Terénní
Pondělí 8:00 – 16:00 1. pondělí v měsíci
Úterý 8:00 – 15:30  
Středa 8:00 – 16:00  
Čtvrtek 8:00 – 15:30  
Pátek 8:00 – 15:30  

 

 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s PAS

Posláním občanského sdružení Za sklem je poskytovat osobám s poruchou autistického spektra a jejich rodinám takovou podporu, aby mohly žít, pracovat a vzdělávat se v běžném prostředí, a tím předcházet jejich sociálnímu vyloučení.

CÍLOVÁ SKUPINA

Služba sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s PAS je určena celým rodinám, ve kterých vyrůstají děti s poruchou autistického spektra. Pracujeme jak se samotnými dětmi s PAS, tak s osobami pečujícími o osobu blízkou i s ostatními členy rodiny. Služby jsou poskytovány rodinám od obdržení diagnózy dítěte až do dovršení jeho 26 let.

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI SLUŽBY

Za sklem o. s. nabízí rodinám s dětmi s PAS prostřednictvím poskytování sociálně aktivizačních služeb následující činnosti:

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 1. pracovně výchovná činnost s dětmi,
 2. pracovně výchovná činnost s dospělými, například podpora a nácvik rodičovského chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních,
 3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte,
 4. zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí,
 5. zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity,

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

c) sociálně terapeutické činnosti:

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Kubíková, Mgr. Lenka Janotková

Kontakt: sas@zasklem.com, +420 604 105 186

Adresa poskytování: 22. budova Baťova areálu, J. A. Bati 5520, Zlín 760 01 

PROVOZNÍ DOBA

  Ambulantní Terénní
Pondělí 8:00 – 14:30 13:00 – 16:30
Úterý 8:00 – 12:00 13:00 – 16:30
Středa 8:00 – 12:00 13:00 – 16:30
Čtvrtek 8:00 – 12:00 13:00 – 16:30
Pátek 8:00 – 12:00 13:00 – 16:30
Sobota    2. sobota v měsíci 13:30 – 16:00

 

 

KONKRÉTNĚ NABÍZÍME:

Nabídka služeb - 21.6.2016

Služby

Od 1. 9. 2014 je Za sklem o. s. registrovaným poskytovatelem služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Konkrétně se jedná o služby Odborné sociální poradenství pro rodiny s dětmi s PAS a dospělé osoby s PAS a Sociálně aktivizační služeby pro rodiny s dětmi s PAS. SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY ZDARMA.

Odborné sociální poradenství pro rodiny s dětmi s PAS a dospělé osoby s PAS

Posláním služby je poskytovat rodinám s dětmi s poruchou autistického spektra a dospělým osobám s PAS takovou podporu, aby mohly žít, pracovat a vzdělávat se v přirozeném sociálním prostředí, a tím předcházet jejich sociálnímu vyloučení.

CÍLOVÁ SKUPINA

Služba odborné sociální poradenství je určena rodinám, ve kterých vyrůstají děti s poruchou autistického spektra. Služby jsou poskytovány těmto rodinám od obdržení diagnózy dítěte až do dovršení jeho 26 let. Služba je zároveň poskytována i dospělým osobám s poruchou autistického spektra od 26 do 64 let.

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI SLUŽBY

Za sklem o. s. se poskytuje cílovým skupinám odborné sociální poradenství v rámci těchto činností:

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

zprostředkování navazujících služeb, další odborné práce s rodinami a s osobami s PAS,

b) sociálně terapeutické činnosti:

 1. poskytování poradenství sociálně právního charakteru,
 2. poradenství v oblasti vzdělávání,
 3. poradenství v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením a osob pečujících o osobu blízkou,
 4. poskytování psychosociální podpory uživatelů,

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 1. předávání informací o právech, povinnostech a oprávněných zájmech osob se zdravotním postižením,
 2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
 3. pomoc a podpora při jednání s institucemi,
 4. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.

Nevíte si rady se žádostí o příspěvek na péči?

Nevíte, na koho se máte v souvislosti s diagnózou PAS obrátit?

Nevíte, jak zařídit pro Vaše dítě s PAS asistenta pedagoga?

Nevíte si po stanovení diagnózy rady v nově nastalé životní situaci? 

Jsme tu pro Vás.

Kontaktní osoba: Bc. Veronika Silná

Kontakt: poradna@zasklem.com, +420 603 816 230

Adresa poskytování: 22. budova Baťova areálu, J. A. Bati 5520, Zlín 760 01

PROVOZNÍ DOBA

  Ambulantní Terénní
Pondělí 8:00 – 16:00 1. pondělí v měsíci
Úterý 8:00 – 15:30  
Středa 8:00 – 16:00  
Čtvrtek 8:00 – 15:30  
Pátek 8:00 – 15:30  

 

 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s PAS

Posláním občanského sdružení Za sklem je poskytovat osobám s poruchou autistického spektra a jejich rodinám takovou podporu, aby mohly žít, pracovat a vzdělávat se v běžném prostředí, a tím předcházet jejich sociálnímu vyloučení.

CÍLOVÁ SKUPINA

Služba sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s PAS je určena celým rodinám, ve kterých vyrůstají děti s poruchou autistického spektra. Pracujeme jak se samotnými dětmi s PAS, tak s osobami pečujícími o osobu blízkou i s ostatními členy rodiny. Služby jsou poskytovány rodinám od obdržení diagnózy dítěte až do dovršení jeho 26 let.

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI SLUŽBY

Za sklem o. s. nabízí rodinám s dětmi s PAS prostřednictvím poskytování sociálně aktivizačních služeb následující činnosti:

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 1. pracovně výchovná činnost s dětmi,
 2. pracovně výchovná činnost s dospělými, například podpora a nácvik rodičovského chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních,
 3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte,
 4. zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí,
 5. zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity,

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

c) sociálně terapeutické činnosti:

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Kubíková, Mgr. Lenka Janotková

Kontakt: sas@zasklem.com, +420 604 105 186

Adresa poskytování: 22. budova Baťova areálu, J. A. Bati 5520, Zlín 760 01 

PROVOZNÍ DOBA

  Ambulantní Terénní
Pondělí 8:00 – 14:30 13:00 – 16:30
Úterý 8:00 – 12:00 13:00 – 16:30
Středa 8:00 – 12:00 13:00 – 16:30
Čtvrtek 8:00 – 12:00 13:00 – 16:30
Pátek 8:00 – 12:00 13:00 – 16:30
Sobota    2. sobota v měsíci 13:30 – 16:00

 

 

KONKRÉTNĚ NABÍZÍME:

Nabídka služeb - 21.6.2016

facebook
twitter