Slevy při telefonování a odběru plynu a elektřiny pro zákazníky se zdravotním postižením

Co s článkem: 

Slevy při telefonování a odběru plynu a elektřiny pro zákazníky se zdravotním postižením

24.2.2012 16:57

Přehled slev či zvýhodněných tarifů pro uživatele se zdravotním postižením pro rok 2012 zpracoval web Zdravotní postižení.cz. Zahrnuje nabídku telefonních operátorů, Pražské plynárenské, RWE a společnosti ČEZ.


Telefónica Czech Republic nabízí státní příspěvek a O2 slevu. Nárok na ni mají: 

A.  držitel průkazu ZTP/P
B. držitel průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty
C. osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby se stupněm závislosti II., III., IV. ve smyslu zákona 108/2006 Sb., Zákon o sociálních službách
D. zákazník, který vychovává nebo osobně pečuje o nezletilou osobu, která mu byla svěřena do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu a která je držitelem průkazu podle písmene A nebo B nebo je osobou podle písmene C

U společnosti Vodafone Česká republika lze získat zvýhodněný tarif pro zdravotně postižené občany a osoby závislé na péči jiné fyzické osoby.

T-Mobile nahradil státní příspěvek zvýhodněním ve formě 200 volných minut a 200 volných SMS do sítě T-Mobile měsíčně za 0,- Kč. Volné minuty a SMS jsou čerpány po vyčerpání tarifních jednotek.

Pražská plynárenská poskytuje slevu za odebraný zemní plyn 65 Kč/MWh (cca 0,70 Kč/m3) z ceny za komoditu bez DPH.

ČEZ nabízí slevu ve formě snížení pevné měsíční platby za 1 odběrné místo o 10,- Kč, úspora tedy činí 120,- Kč (bez DPH) ročně.

Společnost RWE poskytuje slevu za odebraný zemní plyn ve výši 20 Kč/MWh (vč. DPH) dle aktuálního ceníku.Portál Helpnet.cz provozuje BMI sdružení (registr. u MV ČR pod čj. VS/1-1/40 354/99-R) z pověření AISO (Asociace informačních systémů pro osoby se specifickými potřebami). 
Šéfredaktorem je Jaroslav Winter.

Kontakt: 
BMI sdružení
Česákova 424
182 00 Praha 8

Naše organizace neposkytuje poradenské služby, v případě potřeby hledejte odkazy na vhodné poradny v rubrice Poradenství.

Informační portál Helpnet.cz pro osoby se specifickými potřebami usnadňuje orientaci v problematice zdravotního postižení. Anotace s odkazy na tuzemské internetové zdroje jsou roztříděny podle základních skupin postižení – zrakové postižení, sluchové postižení, mentální postižení, tělesné postižení, vnitřní nemoci, duševní zdraví. Tyto hlavní cílové skupiny doplňují rodiče dětí se zdravotním postižením a senioři.

Další rubriky představují průřezové kategorie, jako například sociální služby, legislativa, dokumenty, kompenzační pomůcky, zaměstnávání či vzdělávání osob se zdravotním postižením, odstraňování bariér, poradenství, fundraising, kalendář akcí. Helpnet dále upozorňuje na vyhlášená grantová a dotační řízení, informuje o aktuálním dění v komunitě osob se zdravotním postižením a pečujících organizací. Přináší rovněž monitoring médií Anopressu IT, který zachycuje vše podstatné, co se objevilo na téma osob se specifickými potřebami v tuzemských médiích.

Vzhledem k tomu, že struktura portálu je velmi košatá, mnohé rubriky se člení do více podrubrik, lze doporučit k prohlédnutí mapu serveru, která poskytne nejlepší představu o tom, co vše a kde se dá na portálu nalézt.

Zrod projektu

Myšlenka portálu Helpnet.cz jako informačního zdroje, který by zastřešoval problematiku zdravotního postižení, vznikla na půdě Asociace informačních systémů pro osoby se specifickými potřebami (AISO). Z pověření AISO se úlohy realizátora projektu ujalo BMI sdružení, koordinátorem projektu a šéfredaktorem portálu je Jaroslav Winter (            222 945 014                  777 807 727      ,winter@brezen.cz). Portálu bylo přiděleno ISSN 1802-5145.

Tvůrci a donátoři portálu

Na obsahu portálu se podílely v období jeho vzniku následující organizace, které se staly odbornými garanty jednotlivých rubrik: InternetPoradna.cz (poradenství), Bez bariér.cz (odstraňování bariér), Aliance českých organizací a žen s rakovinou prsu (onkologické nemoci), Máme otevřeno? (mentální postižení), VIDA (duševní nemoci), Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých (zrakové postižení), Neslyšící.cz (sluchové postižení), Alfabet.cz (pro rodiče dětí se zdravotním postižením), Národní lékařská knihovna (katalog knih určených pro pacienty a laickou veřejnost, členěný podle rubrik portálu). 

Komentáře nejsou povoleny.