Seznam literatury k výpujčce

Za Sklem o. s. nabízí k vypůjčení tyto knihy:

Bartošová, M. a Vítková, M. – Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III.

Bartošová, M. a Vítková, M. – Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V.

Bartošová, M. a Vítková, M. – Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI.

Bazalová, Barbora – PAS -Teorie, výzkum, zahraniční zkušenosti

Bazalová, Barbora – PAS v kontextu české psychopedie

Bleach, Fiona – Každý jsme jiný                                                                          

Boyd, Brenda – Výchova dítěte s Aspergovým syndromem

Čeledová, L. a Seifart, B. – Základní pojmy praktického a posudkového lékařství

Čermák, Michal – Projevy a formy diskriminace osob se zdravotním postižením

Friedmann Zdeněk – Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pracovní uplatnění               

Jelínková, M. – Autismus VI. Diagnostika a možnosti korekce chování u klientů s autismem

Jelínková, M. a Neušil, R. – Autismus V. Hra a hračka v životě dítěte

Kendíková, J. a Vosmik, M. Jak zvládnout problémy dětí se školou?

Kubišová, S. a Lovasová, H. – Sborník výukových materiálů, učebních pomůcek a studijních zdrojů ke vzdělávání dětí a žáků s PAS a těžkým kombinovaným postižením          

Lawson, Wendy  – Život za sklem – Osobní výpověď ženy s Aspergerovým syndromem

Lejdarová, Marta – Rettův syndrom a jak dál….  

Opatřilová, D. – Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním           

Patrick, Nancy J. – Rozvíjení sociálních dovedností lidí s PAS – Tipy a strategie..

Sieglová, N. a Zítková, J. – Otázky komunikace a téma handicapu ……

Thorová, Kateřina – Výjimečné děti – Aspergerův syndrom

Tůma, M. a Tkadlec, J. – Hry s míčem pro děti-druhé doplněné vydání

Vítková, M. a Friedmann Z. – Profesní orientace žáků … Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami              

Woitinas, Siefried – Indigové děti, nová generace dětí                        

Zelinková, Olga – Poruchy učení

MPSV  – Sociálně-právní ochrana dětí v případech rozvod.k.

Statutární město Zlín – Katalog poskytovatelů sociálních služeb (4.2013)

Vybrané publikace si můžete zapůjčit v kanceláři Za sklem, o. s., 22. budova, J. A. Bati 5520 (Baťův areál), 1. patro, 760 01 Zlín

tel. 604 105 186

Komentáře nejsou povoleny.