Setkání rodičů a dětí s Mikulášem v DDM Astra

Jako každý první pátek v měsíci, jsme se sešli s rodiči a dětmi i v ten prosincový v DDM Astra. Tentokrát byl ale podvečerní program o něco bohatší než obvykle.

Společně strávený čas jsme zahájili lampiónovým průvodem, kdy se obešel blok budov, kde se DDM Astra nachází. Jelikož tento večer byl večerem, kdy chodí Mikuláš, děti plné očekávání vyhlížely, zda nějakého nepotkají. Po příchodu z lampionového průvodu program pokračoval asi půlhodinovým bubnováním, na jehož konci děti společnou písničkou přivolávaly Mikuláše. K nadšení všech, se brzy Mikuláš i s čertem a andělem ukázal ve dveřích. Mikuláš si pak jednotlivě volal děti k sobě a četl jim pochvaly i to, co by měly na sobě do příště zlepšit. Za odrecitovanou básničku nebo odzpívanou písničku pak každé dítě dostalo od anděla balíček jako odměnu.

Na závěr byli dětmi odměněni za nadílku i Mikuláš, čert a anděl. Čert si náramně užil svoji odměnu v podobě dunivého bubnování a Mikuláš s andělem melodii vycházející z tibetských mís, které připomínalo zvonění kostelních zvonů. Tím příjemný večer skončil, a kupodivu všech zůstaly i všechny děti. Čert si sebou do pekla ani letos žádné neodnesl…

Komentáře nejsou povoleny.