Seminář ve Zlíně 25.9.2012

P O Z V Á N K A

 

Speciálně pedagogické centrum při Základní škole a Mateřské škole speciální v Kroměříži

nabízí rodičům, zákonným zástupcům dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením (poruchou autistického spektra nebo těžkým kombinovaným postižením) ve Zlínském kraji možnost bezplatné aktivní účasti na seminářích a workshopech obsahově zaměřených k získání, rozšíření a praktickému uplatnění informací a zkušeností ve výchově jejich dětí. Spolupráce v projektu je dále realizována při individuálních konzultacích a poskytování speciálně pedagogické i psychologické podpory a krizové intervence.

Společné aktivity  jsou připraveny  pro  2 pracovní  skupiny rodičů.

 

Pracovní skupiny rodičů:

I.         rodiče klientů ( vysocefunkční autismus, Aspergerův syndrom)

II.        rodiče klientů ( dětský autismus, těžké kombinované postižení)


Harmonogram rodičovských skupin 

 

Podzim 2012

 

 

Zlín

Kroměříž

I. skupina

II. skupina

I. skupina

II. skupina

Sourozenecké vztahy

So 22. 9. 2012

9 – 11 hod

Út 25. 9. 2012

8.30-10.30 hod

So 6. 10. 2012

9 – 11 hod

Út 2. 10. 2012

8.30-10.30 hod

Zvládání agrese

So 22. 9. 2012

11 – 13 hod

Út 9. 10. 2012

8.30-10.30 hod

So 6. 10. 2012

11 – 13 hod

Út 16.10.2012

8.30-10.30 hod

Volnočasové  aktivity

So 22. 9. 2012

14 – 16 hod

Út 23.10.2012

8.30-10.30 hod

So 6. 10. 2012

14 – 16 hod

Út 30.10.2012

8.30-10.30 hod

  

Obsah seminářů a workshopů:

1. Komunikace

Teoretické i praktické seznámení rodičů se specifiky, možnostmi a způsoby komunikace s dítětem s postižením

2. Specifika výchovy dítěte

Teoretické i praktické seznámení rodičů s typy výchovy se zaměřením na specifika výchovy dítěte s postižením s důrazem na důležitost dodržování výchovných hranic. V případě zájmu rodičů bude prostor na sdílení jejich vlastních zkušeností při výchově dítěte s postižením – co se jim daří, s čím mají obtíže, hledání východisek z problémových situací.

3. Sourozenecká vztahy

Teoretické i praktické seznámení rodičů s problematikou výchovy zdravých dětí se sourozenci s postižením s důrazem na důsledky nevyvážené výchovy sourozenců. V případě zájmu rodičů bude prostor na sdílení jejich vlastních zkušeností při výchově dítěte s postižením a zdravých sourozenců.

4. Zvládání agrese

Poskytnutí praktických návodů pro rodiče, jak předcházet problémovému chování a jak zvládnout agresivní chování dítěte v rodině. V případě zájmu rodičů bude prostor na sdílení jejich konkrétních případů problémového chování dítěte se společným hledáním východisek z problémových situací.

5. Strukturované učení

Nabídnutí rodičům konkrétní využití metod strukturovaného učení pro vytvoření srozumitelného prostředí a aktivit pro dítě s postižením v domácím prostředí.

6. Volnočasové aktivity

Nabídnutí rodičům konkrétní využití metod strukturovaného učení při plánování i realizaci volnočasových aktivit dítěte s postižením v domácím prostředí. Zaměříme se také na specifika prázdninových dní a domácí přípravu na vyučování.

 

Časová dotace jednotlivých tématických bloků : 2 hodiny ( 1 hodina seminář , 1 hodina praktický  workshop, dle zájmu lze prodloužit)

 

Název projektu: Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami“

Registrační číslo projektu:       CZ. 1.07/1.2.08/04.0006

  

Místo realizace:

Kroměříž: Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž, F.Vančury 3695

                  www.msazskm.cz, informace: 734 684 132

 http://www.mapy.cz/#x=17.380539&y=49.300885&z=15&q=Krom%C4%9B%C5%99%C3%AD%C5%BE%2CFRANTI%C5%A0KA%20Van%C4%8Dury%203695&qp=17.376088_49.288148_17.391024_49.294119_15&t=s&d=addr_10070843_1


Zlín:          Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín, Lazy 3695

                                    www.ddskolyzlin.cz, informace: 739 705 057

                                    http://www.ddskolyzlin.cz/spc/popis-cesty/

Za místo účasti zvolte v přihlášce jedno z možných nabídek, podle toho ,které je pro vás z hlediska dostupnosti  a časových možností výhodnější.

 Přihlášky zasílejte na elektronickou adresu: kromeriz.spc@msazskm.cz  nebo předejte osobně, popřípadě zašlete na adresu SPC  do Kroměříže

      

Za projektový tým:    

 Mgr. Jarmila Vidlářová, krajská koordinátora

       Mgr. Miroslava Malenovská, ředitelka

 

msazskm@msazskm.cz

www.msazskm.cz

 


 přííloha č. 1                  Harmonogram setkání rodičovských skupin

Příloha č. 2                 Přihláška

Komentáře nejsou povoleny.