Jak nám můžete pomoci

Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si Vás oslovit s prosbou o finanční podporu realizace projektu „Vzdělávacího a aktivačního centra pro rodiče s dětmi s poruchami autistického spektra (PAS)“. V tomto zařízení bude komplexně zajišťována péče o osoby s PAS od předškolního věku po dospělost.

Naše občanské sdružení Za sklem se zabývá pomocí osobám s PAS a jejich rodinám. Poruchy autistického spektra jsou handicapem, který narušuje komunikaci, představivost, ale hlavně sociální vazby. Život rodin je náročnou péčí o dítě s tímto handicapem silně poznamenán. Až dosud však těmto rodinám, nebyla věnována taková péče a pozornost, jakou potřebují a jakou si zasluhují. Děti s PAS, potažmo celé jejich rodiny, jsou ohroženy sociálním vyloučením. V začlenění do života a společnosti jim má pomoci náš projekt „Vzdělávacího a aktivačního centra“.

Na myšlenku zřídit centrum nás přivedla neexistence vhodného zařízení, které by nabízelo aktivity směřující k podpoře a začlenění této cílové skupiny do společnosti a nabízelo by sociální, psychologickou a právní pomoc i rodinám s těmito dětmi. V současnosti v našem kraji a zároveň i celé naší republice dlouhodobě chybí objekt, ve kterém by byla koncentrována veškerá pomoc a zázemí pro rodiny, které o handicapované děti pečují.

Projekt bude realizován občanským sdružením „Za sklem“, jehož členy jsou rodiče dětí s PAS. Po předložení našeho záměru na jednáních s městem Zlín a Zlínským krajem, byl našemu občanskému sdružení, jako místo realizace projektu, poskytnut objekt bývalého dětského domova ve Zlíně. Tento objekt je situován na adrese Zlín, Příluky č. p. 2. Po rekonstrukci těchto prostor vznikne místo pro společná setkávání rodin, vzdělávací aktivity pro potřeby navrácení rodičů na trh práce, a také pro vzdělávání a relaxaci dětí s PAS.

Z výše uvedených důvodů Vás prosíme o finanční příspěvek v jakékoliv výši. Na poskytnutý dar Vám rádi vyhotovíme darovací smlouvu, na jejímž základě si můžete poskytnutý dar odečíst z daní dle § 20, odst. 8 zákona (u darů nad 2.000 Kč). Samozřejmě v objektu centra rádi umístíme tabulku s informací, že projekt vznikl za Vaší podpory.

Za Vaši pomoc a pochopení předem děkuji


za o. s. Za sklem Marta Pečeňová
předsedkyně občanského sdružení

This post is also available in: English

Komentáře nejsou povoleny.