Pro pediatry – CHAT (Checklist for Autism in Toddlers)

CHAT (Checklist for Autism in Toddlers) – screeningová metoda podle anglického neuropsychiatra Simona Baron-Cohena, který se zaměřuje na diagnostiku autismu v raném dětském věku. V naší republice je používána již několik let. Publikována např. v „Poruchy autistického spektra“ – Kateřina Thorová  (2006), v „Diagnostika poruch autistického spektra“ – Dana Krejčířová (2003). CHAT je poměrně velmi specifický a dobře odlišuje děti s autismem od dětí s prostou mentální retardací. Nezachytí všechny děti. Unikají většinou děti s vyšší úrovní fungování a menší závažností autismu.

Ke stažení zde

Komentáře nejsou povoleny.