Podpora osvětové kampaně Česko svítí modře

Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás požádat o podporu osvětové kampaně Česko svítí modře. Cílem této kampaně je zvýšit povědomí veřejnosti o problematice Autismu. Tím, že se stát touto problematikou dostatečně nezabývá, péče a služby pro tyto osoby nejsou systematické, provázané, komplexní, sjednocené napříč jednotlivými kraji, dochází k diskriminaci osob a rodin s PAS, vedoucí k sociálnímu vyloučení a často i díky velké psychické zátěži k rozpadu těchto rodin. Dochází k  porušování jejich práv v základních oblastech života, jakými jsou vzdělávání, sociální a zdravotní péče, s tím se úzce pojí postavení těchto rodin ve společnosti, kdy jsou ohroženy sociálním vyloučením. Celkový přístup k osobám a jejich rodinám je v České republice opomíjen, ačkoliv se netýká pouze pár jednotlivců, ale početné skupiny obyvatel naší země. Domníváme se, že současný stav naší legislativy je v rozporu s právy osob s Poruchou autistického spektra.

Díky tomu, že není dle Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením dostatečné zvyšování povědomí o Poruchách autistického spektra v laické i odborné veřejnosti a dostatečné proškolování např. pedagogů, dochází k nepochopení osob s PAS, jejich rodin a nerespektování jejich potřeb, kterému by se často prostřednictvím dostatečné informovanosti a proškolení dalo zabránit.

Věříme, že se k osvětě připojíte i Vy a společně tak přispějeme ke zkvalitnění života  osob s PAS. Zvyšováním povědomí o autismu, zabráníme například tomu, aby byly díky neinformovanosti úředníků sociálních odborů, děti odebírány z rodin nebo, aby díky nevědomosti škol končily v psychiatrické léčebně či speciálních školách, přestože mají nadprůměrné IQ. I díky Vám, tak naše děti ztratí nálepku „nevychovaných spratků“. V rámci akce Rozsviťte se modře bude nasvícena například budova Zlínského kraje, Zlínské radnice, Velehrad, Morový sloup ve Vizovicích, budova Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Olomoucká radnice a řada dalších budov v naší vlasti. V loňském roce byl na Slovensku v rámci osvěty nasvícen Slovenský hrad. Pomozte nám prosím

rozsvítit další strategické budovy v krajích. V příloze naleznete podrobnější informace.

Připojujeme link na oficiální  stránky  světové kampaně, kde je možno zaregistrovat nasvícené budovy a link na webové stránky pro Českou republiky, i zde máte možnost registrace fotografií či nasvícených budov

http://www.posvitme-si-na-autismus.cz/

http://liub.autismspeaks.org/welcome

Pomozte zvýšit prestiž stěžejní myšlence, pro kterou celý projekt vznikl.

 

Děkujeme Vám.

 

Za koordinační tým Naděje pro Autismus

 

Marta Hrůzová Pečeňová

předsedkyně Za sklem o. s..

Komentáře nejsou povoleny.