Poděkování za sponzorský dar

Rádi bychom vyjádřili obrovské díky firmě HYLA a zároveň panu Jaroslavu Richterovi, který nám 2. listopadu 2017 předal a předvedl sponzorský dar – vodní vysavač. Díky technologii a kvalitě, kterou Hyla nabízí, můžeme začít realizovat zooterapie (konkrétně canisterapii a felinoterapii), což by bez tohoto přístroje nebylo z hygienických důvodů vůbec možné. Díky Hyle můžeme zařadit také další prvky aromaterapie a celkově přispět k tomu, aby se dětem i dospělým dobře dýchalo a společně pracovalo.

Za zaměstnance Za sklem o. s. a především uživatele našich služeb ještě jednou moc děkujeme. 

Komentáře nejsou povoleny.