Virtuální prohlídka

O sdružení

Občanské sdružení ZA SKLEM o.s. vzniklo 22. února 2011.

Poslání a cíle sdružení
Posláním sdružení je poskytovat osobám s Poruchou Autistického Spektra (PAS) takovou podporu, aby mohly žít, pracovat a vzdělávat se v běžném prostředí. Cílovou skupinou jsou prioritně osoby s poruchou autistického spektra.

Pro naplnění tohoto poslání si sdružení vytyčilo tyto cíle:
1. Podílet se na zlepšení kvality života cílové skupiny a všestranná podpora jejich rodin.
2. Větší integrace cílové skupiny do společnosti.

Formy činnosti:
a) rozvoj a podpora výchovně vzdělávacího procesu
b) podpora odborné práce s rodinami osob s PAS (např. terapeutické skupiny pod odborným vedením)
c) volnočasové aktivity, kulturní a sportovní akce, které směřují k podpoře cílové skupiny a jejímu zviditelnění
d) informování a osvěta laické i odborné veřejnosti – pediatrů, psychiatrů, neurologů, psychologů, pedagogů a podpůrného personálu, který se podílí na péči o tyto osoby, o problematice PAS
e) podpora, zajištění a organizace osobní asistenční služby pro osoby s PAS
f) zprostředkování odborné péče pro osoby s PAS a jejich rodiny
g) usilování o kvalitativní růst služeb pro lidi s PAS
h) prohlubování vzdělávání členů sdružení v problematice PAS (semináře, kurzy, konference)
ch) získávání darů od jiných právnických a fyzických osob, pořádání benefičních akcí, veřejných sbírek
i) usilování o získávání finančních prostředků formou dotací a grantů
j) spolupráce s orgány samosprávy, s dalšími neziskovými organizacemi a právnickými osobami, které mohou napomáhat realizaci poslání a cílů sdružení

Od 1. 9. 2014 jsme registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Konkrétně se jedná o službu Odborné sociální poradenství pro rodiny s dětmi s PAS a dospělé osoby s PAS a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s PAS (více informací v sekci služby).

MOTTO

Naším mottem je Baťovský odkaz.Když všichni mluví o nemožnostech, hledej možnosti.

KONTAKTUJTE NÁS
 
Organizace Za sklem o. s.
E-mail: info@zasklem.com
 
Sociální služby 
Odborné sociální poradenství pro rodiny s dětmi s PAS a dospělé osoby s PAS
Tel: + 420 603 816 230
E-mail: poradna@zasklem.com

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s PAS
Tel: +420 604 105 186
E-mail: sas@zasklem.com

 

 

 

Adresa sídla

 

vizoviceZa sklem o.s.
Pardubská 293
Vizovice
763 12
 
 
 

 

 

 

KDE NÁS NAJDETE

 
22. budova Baťova areálumapa
J. A. Bati 5520
760 01
Zlín

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Občanské sdružení ZA SKLEM o.s. vzniklo 22. února 2011.

Poslání a cíle sdružení
Posláním sdružení je poskytovat osobám s Poruchou Autistického Spektra (PAS) takovou podporu, aby mohly žít, pracovat a vzdělávat se v běžném prostředí. Cílovou skupinou jsou prioritně osoby s poruchou autistického spektra.

Pro naplnění tohoto poslání si sdružení vytyčilo tyto cíle:
1. Podílet se na zlepšení kvality života cílové skupiny a všestranná podpora jejich rodin.
2. Větší integrace cílové skupiny do společnosti.

Formy činnosti:
a) rozvoj a podpora výchovně vzdělávacího procesu
b) podpora odborné práce s rodinami osob s PAS (např. terapeutické skupiny pod odborným vedením)
c) volnočasové aktivity, kulturní a sportovní akce, které směřují k podpoře cílové skupiny a jejímu zviditelnění
d) informování a osvěta laické i odborné veřejnosti – pediatrů, psychiatrů, neurologů, psychologů, pedagogů a podpůrného personálu, který se podílí na péči o tyto osoby, o problematice PAS
e) podpora, zajištění a organizace osobní asistenční služby pro osoby s PAS
f) zprostředkování odborné péče pro osoby s PAS a jejich rodiny
g) usilování o kvalitativní růst služeb pro lidi s PAS
h) prohlubování vzdělávání členů sdružení v problematice PAS (semináře, kurzy, konference)
ch) získávání darů od jiných právnických a fyzických osob, pořádání benefičních akcí, veřejných sbírek
i) usilování o získávání finančních prostředků formou dotací a grantů
j) spolupráce s orgány samosprávy, s dalšími neziskovými organizacemi a právnickými osobami, které mohou napomáhat realizaci poslání a cílů sdružení

Od 1. 9. 2014 jsme registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Konkrétně se jedná o službu Odborné sociální poradenství pro rodiny s dětmi s PAS a dospělé osoby s PAS a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s PAS (více informací v sekci služby).

MOTTO

Naším mottem je Baťovský odkaz.Když všichni mluví o nemožnostech, hledej možnosti.

KONTAKTUJTE NÁS
 
Organizace Za sklem o. s.
E-mail: info@zasklem.com
 
Sociální služby 
Odborné sociální poradenství pro rodiny s dětmi s PAS a dospělé osoby s PAS
Tel: + 420 603 816 230
E-mail: poradna@zasklem.com

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s PAS
Tel: +420 604 105 186
E-mail: sas@zasklem.com

 

 

 

Adresa sídla

 

vizoviceZa sklem o.s.
Pardubská 293
Vizovice
763 12
 
 
 

 

 

 

KDE NÁS NAJDETE

 
22. budova Baťova areálumapa
J. A. Bati 5520
760 01
Zlín

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

facebook
twitter