Náš tým

pí. Pečeňová

 

 

 

 

 

Marta Pečeňová
Předsedkyně Za sklem o. s.

 

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ PRO RODINY S DĚTMI S PAS A DOSPĚLÉ OSOBY S PAS

Bc. Jitka Faltusová 
Sociální pracovnice 

e-mail: poradna(zavináč)zasklem.com

Jitka

 

 

 

 

 

 


SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI S PAS

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Veronik Silná 
Sociální pracovnice 

e-mail: silna(zavináč)zasklem.com

S dětmi pracuje již od 15 let. Začínala jako lektor programů primární prevence na základních školách ve Zlínském kraji v rámci dobrovolnické činnosti, dále působila jako vedoucí příměstských táborů a několik let se věnuje vedení folklorního kroužku. Od poloviny roku 2016 působí v naší organizaci jako sociální pracovník.

Poskytuje:

Výchovně vzdělávací a aktivační činnosti (individuální a skupinové aktivity dle aktuálních potřeb rodiny dětí s PAS a dospělých lidí s PAS – nácvik funkční komunikace, nácvik pracovního chování, nácvik a podporu při plnění školních povinností, nácvik žádoucího chování, nácvik hry atd.); zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (nácvik orientace v místě a času, nácvik komunikace v sociálních vztazích, nácvik adaptace na změnu, setkávání mladých lidí s Aspergerovým syndromem); sociálně terapeutické činnosti formou individuální a skupinové práce s rodinou.

 —————————————————————————————————————–

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Veronika Kubíková
Sociální pracovnice

e-mail: kubikova(zavináč)zasklem.com

Během studia na vysoké škole pracovala jako externí vedoucí v oblasti volnočasových a vzdělávacích aktivit pro děti a mládež do 13 let. K seznámení s problematikou a životem lidí s poruchou autistického spektra (PAS) proběhlo díky výzkumu v rámci bakalářské práce. Jako dobrovolník se poté účastnila setkání rodičů a dětí s PAS a setkání mladých lidí s Aspergerovým syndromem. Od konce roku 2013 působí jako sociální pracovník v naší organizaci.

Poskytuje:

Výchovně vzdělávací a aktivační činnosti (individuální a skupinové aktivity dle aktuálních potřeb rodiny dětí s PAS a dospělých lidí s PAS – nácvik funkční komunikace, nácvik pracovního chování, nácvik a podporu při plnění školních povinností, nácvik žádoucího chování, nácvik hry atd.); zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (nácvik orientace v místě a času, nácvik komunikace v sociálních vztazích, nácvik adaptace na změnu, setkávání mladých lidí s Aspergerovým syndromem); sociálně terapeutické činnosti formou individuální a skupinové práce s rodinou.

  ——————————————————————————————————————

frkalova

Bc. Frkalová Simona
Sociální pracovnice

e-mail: frkalova(zavináč)zasklem.com

Pracovala jako vychovatelka dětí ve Velké Británii (5 let) a v USA (5 let). Zde získala mnohaleté zkušenosti, zejména v oblasti volnočasových a vzdělávacích aktivit pro děti od 2 – 15 let. Od začátku roku 2017 působí jako sociální pracovnice v naší organizaci.

 Poskytuje:

Výchovně vzdělávací a aktivační činnosti (individuální a skupinové aktivity dle aktuálních potřeb rodiny dětí s PAS a dospělých lidí s PAS – nácvik funkční komunikace, nácvik pracovního chování, nácvik a podporu při plnění školních povinností, nácvik žádoucího chování, nácvik hry atd.); zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (nácvik orientace v místě a času, nácvik komunikace v sociálních vztazích, nácvik adaptace na změnu, setkávání mladých lidí s Aspergerovým syndromem); sociálně terapeutické činnosti formou individuální a skupinové práce s rodinou.

——————————————————————————————————————

travnickova

Mgr. Petra Trávníčková 
Sociální pracovnice 

e-mail: travnickova(zavináč)zasklem.com

Během vysokoškolských studií působila jako dobrovolnice či praktikantka v řadě pomáhajících institucí – např. ve středisku volného času, azylovém domě pro matky s dětmi, nízkoprahovém klubu pro děti a mládež či v dobrovolnickém centru. Později pracovala jako lektorka programů primární prevence na základních školách ve Zlínském kraji a nyní od jara 2017 působí jako sociální pracovník v naší organizaci.

Poskytuje:

Výchovně vzdělávací a aktivační činnosti (individuální a skupinové aktivity dle aktuálních potřeb rodiny dětí s PAS a dospělých lidí s PAS – nácvik funkční komunikace, nácvik pracovního chování, nácvik a podporu při plnění školních povinností, nácvik žádoucího chování, nácvik hry atd.); zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (nácvik orientace v místě a času, nácvik komunikace v sociálních vztazích, nácvik adaptace na změnu, setkávání mladých lidí s Aspergerovým syndromem); sociálně terapeutické činnosti formou individuální a skupinové práce s rodinou.

 ——————————————————————————————————————

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Zdeňka Polínková
Speciální pedagog a psycholog

e-mail: polinkova(zavináč)zasklem.com

Speciální pedagog a poradenský pracovník v oblasti školství, rodinných a manželských problematik. Během své 18-ti leté praxe působila ve Středisku výchovné péče
a jako školní speciální pedagog a psycholog.  Ve své práci používá muzikoterapeutické i další expresivní terapeutické metody. Pracovala individuálně
i se skupinami dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími a výchovnými problémy, seniory, ve skupinách osobnostního sebepoznání a růstu. Působí jako lektor muzikoterapie a externě vyučuje na PdF UP Olomouc.

Poskytuje:

Speciálně pedagogickou podporu rodinám s dětmi s PAS. Speciálně pedagogickou podporu školám při vzdělávání dětí s PAS.

  ——————————————————————————————————————

??????????????????????

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Marie Pašková
Speciální pedagog 

e-mail: paskova(zavináč)zasklem.com

Pracovala jako učitelka v DD, MŠ a PrŠ ve Zlíně, 25 let se věnuje volnočasovým aktivitám dětí v organizaci Junák – český skaut a Orel. Od začátku roku 2017 působí v naší organizaci jako speciální pedagog.

Poskytuje:

Speciálně pedagogickou podporu rodinám s dětmi s PAS. 

 ——————————————————————————————————————

 

 

 

 

 

 

 

  

Mgr. et Mgr. Ivana Chadimová
Speciální pedagog 

e-mail: chadimova(zavináč)zasklem.com

Během své praxe působila ve středisku výchovné péče, na krajském úřadě a jako školní speciální pedagog.

Poskytuje:

Speciálně pedagogickou podporu rodinám s dětmi s PAS.

—————————————————————————————————————–

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Zora Oškerová
Speciální pedagog, logoped 

e-mail: oskerova(zavináč)zasklem.com

Ve své pedagogické praxi měla možnost pracovat s dětmi předškolního i školního věku, s dětmi s mentálním postižením i sociálním znevýhodněním. V minulých 16 letech se intenzivně věnovala canisterapii a felinoterapii.

Poskytuje:

Speciálně pedagogickou podporu rodinám s dětmi s PAS, logopedickou intervenci.

—————————————————————————————————————– 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. et Mgr. Pavel Vichlenda
Pracovník v sociálních službách

e-mail: vichlenda(zavináč)zasklem.com

Pracoval pět let v sociálních službách jako vychovatel dospělých se zdravotním postižením. Od 1. 8. 2017 působí v naší organizaci jako pracovník v sociálních službách.

Poskytuje:

Výchovně vzdělávací a aktivační činnosti (individuální a skupinové aktivity dle aktuálních potřeb rodiny dětí s PAS a dospělých lidí s PAS – nácvik funkční komunikace, nácvik pracovního chování, nácvik a podporu při plnění školních povinností, nácvik žádoucího chování, nácvik hry atd.); zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (nácvik orientace v místě a času, nácvik komunikace v sociálních vztazích, nácvik adaptace na změnu, setkávání mladých lidí s Aspergerovým syndromem); sociálně terapeutické činnosti formou individuální a skupinové práce s rodinou.

——————————————————————————————————————

Mgr. Tomáš Hasík 
Pracovník v sociálních službách, projekty, IT, marketing

e-mail: hasik(zavináč)zasklem.com

 ——————————————————————————————————————

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Dagmar Hasíková 
Fundrising, marketing

e-mail: hasikova(zavináč)zasklem.com

——————————————————————————————————————

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Mgr. Lenka Janotková (t.č. na MD)
Sociální pracovnice

 

EXTERNÍ PRACOVNÍCI

 

pí. Vidlářová

 

 

 

 

 


Mgr. Jarmila Vidlářová
Speciální pedagog – externí pracovník

Cíleně a systematicky se věnuje práci s dětmi a žáky s poruchou autistického spektra (PAS) od r. 1994. Zúčastňuje se kurzů, výcviků, stáží (domácích i zahraničních), seminářů apod. u republikových i zahraničních odborníků. Absolvovala  např.: Praktický výcvik v TEACCH programu (Theo Peeters a kolektiv), Concrete communication ,(Degrieck, S., Valkenborg,J. ), Concrete communication. ( Mertens,A., Vantorre,V.),
Přednášela a nadále přednáší o problematice PAS. Byla aktivně zapojena do několika projektů zaměřených na problematiku dětí, žáků a studentů s PAS. Rovněž byla zapojena do různých ověřování zaměřených na problematiku autistického spektra. Vedla  absolventské a bakalářské práce studentů věnující se problematice PAS.
U dalších  byla oponentem. Věnuje se také problematice nadaných dětí s Aspergerovým syndromem.
Od r. 2000 až do odchodu do důchodu (r.2014) působila jako koordinátorka Zlínského kraje pro děti a žáky s PAS. Pracovala ve SPC – speciální pedagog pro PAS. Má rovněž vlastní  učitelské zkušenosti se žáky s PAS.
Poskytuje:
Vedení rodičovských skupin a kurzů pro asistentů pedagoga.

 

pí. Kubišová

 

 

 

 

 


Mgr. Silvie Kubišová
Speciální pedagog– externí pracovník

Působila jako speciální pedagog ve Speciálně pedagogickém centrum při ZŠ a MŠ speciální Kroměříž pro děti, žáky a studenty s tělesným postižením, souběžným postižením více vadami a poruchami autistického spektra (PAS).
Nyní působí jako školní speciální pedagog na Základní škole Integra, Vsetín. Aktivně se podílela na projektu „Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami“ zaměřeného na žáky s PAS a s kombinovaným postižením (přednášková činnost, rodičovské skupiny, individuální intervence s klienty a tvorba Sborníku výukových materiálů, učebních pomůcek a studijních zdrojů ke vzdělávání dětí a žáků s PAS
a těžkým kombinovaným postižením). Je členem o.s. Asociace speciálních pedagogů ČR.
Poskytuje:
Vedení rodičovských skupin a kurzů pro asistentů pedagoga.

 

pí. střelcová

 

 

 

 

  

 


Mgr. Alena Střelcová

Klinická psycholožka– externí pracovník

Provozuje ambulanci klinického psychologa. Pomáhá dospělým i dětským pacientům, specializuje se především na diagnostiku a léčbu deprese, úzkostných poruch, poruch osobnosti, psychosomatických potíží, také na pomoc při zvládání krizových životních situací. U dětí se specializuje také na diagnostiku poruch autistického spektra a jiných vývojových poruch.
Poskytuje:
Vedení rodičovských skupin.

 

ÚČETNÍ 
email: ucetni@zasklem.com

 

 

facebook
twitter