Naděje pro autismus

Nadeje pro Autismus logo_pro web

Platforma Naděje pro Autismus vznikla, aby propojila všechny, komu není život a osud lidí s Autismem lhostejný. Na poruchy autistického spektra (PAS) – lidověji Autismus je stále nahlíženo jako na nové, svým způsobem vzácné onemocnění několika málo obyvatel této země. Opak je však pravdou, počty nově diagnostikovaných případů stále vzrůstají, stejně jako iniciativy různých jednotlivců, odborníků, uskupení napříč republikou. Iniciátoři většinou vystupují sami za sebe, čímž se tříští síly potřebné k prosazení koncepčního systémového řešení. Cílem propojení sil je plně habilitovat PAS jako diagnózu, kterou je potřeba brát se stejným respektem jako postižení, která jsou lidem známa staletí. Říká si o to ​i rapidně​ rostoucí řadou počtu výskytu. Nejde o diagnózu samotnou, jedná se o důstojný život lidí, kteří s ní žijí. Je nejvyšší čas přestat před tristní skutečností zavírat oči. Kdo, když ne Vy, kdy, když ne teď? Jak, když ne spolu?

Naděje pro Autismus vznikla také proto, že i toto postižení potřebuje naději na to, že bude bráno se vší vážností a respektem. Pokud tomu tak bude, budou tak bráni také lidé, kteří s ním žijí. A to bez rozdílu míry, stupně a typu PAS, bez rozdílu toho, že každý potřebuje něco jiného a v jiný čas. I přes to, že pomoc pro lidi s PAS je na první pohled tolik nejednoznačná, můžeme se opřít  o řadu styčných potřeb, které mají totožné.

Pilotním společným projektem Platformy Naděje pro Autismus byla osvětová kampaň „Česko svítí modře“. 

www.nadejeproautismus.cz

 

nadeje_pro_autismus

facebook
twitter