Kurz asistenta pedagoga 2012

Kurz pro asistenta pedagoga
Metody a formy práce ve třídě s individuálně integrovaným žákem

Asistent pedagoga hraje mnohdy klíčovou roli při vzdělávání dítěte s postižením v běžné mateřské nebo základní škole. Jeho kompetence, role i praktické využití zůstávají v mnoha školách velkou neznámou. Kurz pomůže frekventantům – současným nebo budoucím asistentům pedagoga udělat si v uvedených oblastech přehled.

Absolvent:
 

 si osvojí a prohloubí základní znalosti z psychologie, pedagogiky a speciální pedagogiky, seznámí se s příčinami vzniku a typy postižení
dostane základní informace o zásadách první pomoci v případech, se kterými se může ve školské praxi setkat
získá přehled o efektivních vy­učovacích metodách, které umožňují dobré začlenění žáka s postižením do práce celé třídy
získá informace o způsobech úpravy učiva a motivaci žáka a o pomůckách, které se dají pro jednotlivé předměty používat
bude seznámen se základními principy komunikace, se zásadami spolupráce s učitelem, pracovníky SPC i rodiči
získá informace o strategii zvládání krizových situací
získá přehled o principech i historických kořenech inkluzívního vzdělávání a bude seznámen se základními právními dokumenty z oblasti školství a lidských práv

Rozsah kurzu:

Celkem 57 hodin: 50 hodin přímé teoretické výuky, 7 hodin individuálního studia, komunikace s lektory a zpracování zadaných úkolů prostřednictvím e-learningového portálu.

Akreditace:

Kurz je akreditován MŠMT ČR pod č.j. 10302/2010–25–266 v programu DVPP.

Kurz je určen:
 
pro asistenty pedagoga, kteří již pracují se začleněnými dětmi s postižením v běžných základních školách
pro zájemce s pedagogickým vzděláním, kteří by chtěli práci asistenta pedagoga v budoucnu vykonávat

Podmínky účasti:
 
    středoškolské vzdělání ukončené maturitou
    komunikativnost, spolehlivost, empatie
    základní znalost práce na internetu

Podmínky absolvování kurzu:

Podmínkou pro získání osvědčení o úspěšném absolvování kurzu je 75% účast na prezenčních seminářích a vypracování a úspěšné zvládnutí úkolů zadaných jednotlivými lektory na e-learningovém portálu ve stanoveném termínu.

Termín a místo kurzu:

Kurz je složen ze dvou bloků: 19. – 22. 11. 2012 a 3. – 5. 12. 2012. Kurz proběhne v Brně, přesné místo bude upřesněno později.

Cena kurzu:

Tento kurz je zcela zdarma. Účastnici si zajišťují a hradí ubytování, stravu a jízdné. Drobné občerstvení (káva, čaj) bude na kurzu možno zakoupit.

Přihlášení:

V případě zájmu posílejte přihlášky na adresu vladislava.krskova@rytmus.org do 12.10.2012. Závazná přihláška musí obsahovat: jméno, příjmení, titul, kontakt (nejlépe e-mail), zaměstnavatel, pracovní pozice, kraj.

Kontaktní osoba:

Vladislava Kršková, vladislava.krskova@rytmus.org,  +420 605 317 475

O kurzu absolventi řekli:

„Semináře byly všechny super. Jela jsem sem kvůli informacím a ty jsem celou dobu nasávala jako houba. Ke všem lektorům patří, že byli skvělí a profíci ve svém oboru. Díky.“

„… jinak děkuji za tento kurz. Byl pro mě hodně přínosný, čímž ho povyšuji nad ty, které dělá člověk, jak se říká „jen kvůli tomu papíru“.

„Z mého pohledu se kurz vydařil velmi. Sešli se tu dost podobní lidé, co se týká profese a zájmu. Srandy jsme si užily víc než dost. Děkuji za výbornou organizaci.“

„Žádné připomínky ke kurzu nemám. Přestože jsem úplný laik, ohledně počítače jsem všechno zvládla. Co se týče lektorů jednotlivých kurzů, jsem spokojená.“
 „Opravdu nemám co vytknout. Všichni lektoři byli super. Přeji vám, aby se vám nadále dařily dělat takové super kurzy.“

Kurz je realizován v rámci projektu Vzděláním pro změnu. Projekt je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

Komentáře nejsou povoleny.