Komunikace s lidmi s poruchou autistického spektra – Komunikační soubor

Vážení přátelé,
 
dne 8. září 2016 byl na tiskové konferenci Úřadu vlády České republiky v poslanecké sněmovně představen Komunikační soubor 
za účasti: 
  • Mgr. Martiny Štěpánkové, náměstkyně pro řízení Sekce pro lidská práva Úřadu vlády ČR,
  • Marty Pečeňové, předsedkyně Odborné skupiny VVZPO pro komplexní řešení problematiky života osob s PAS,
  • MUDr. Davida Kasala, místopředsedy Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, 
  • MUDr. Martiny Novotné, ředitelky Odboru zdravotních služeb Ministerstva zdravotnictví,
  • Mgr. Václava Pícla, náměstka pro řízení sekce vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,
  • Mgr. Davida Pospíšila, ředitele Odboru sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení Ministerstva práce a sociálních věcí,
  • Ing. Tomáše Pösla, zástupce ředitelky Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstvo vnitra.
 
picl-uvodni-dopis
picl-uvodni-dopis-1

 

Zdravotníci dostanou návod, jak komunikovat s lidmi s PAS

Komentáře nejsou povoleny.