Kniha – Život za sklem

Svět člověka s poruchou autistického spektra je plný zmatku a nepochopení toho, co se kolem něj děje. Wendy Lawson nabízí pohled na život s Aspergerovým syndromem. Představuje běžné životní situace a vysvětluje, jak je vnímá a jak na ně reaguje. Kniha ukazuje, jak se dá předejít problémovým situacím v soužití s člověkem, který má Aspergerův syndrom. Kniha je určena speciálním pedagogům, psychologům, rodičům a přátelům lidí s Aspergerovým syndromem i s dalšími poruchami autistického spektra.

Tuto knihu si můžete zapůjčit v kanceláři Za sklem, o. s., 22. budova, J. A. Bati 5520 (Baťův areál), 1. patro, 760 01 Zlín

tel. 604 105 186


Komentáře nejsou povoleny.