Kniha – Obrázkový slovník sociálních situací pro děti s PAS

Obrázkový slovník sociálních situací pro děti s PAS

R. Straussová, M. Knotková, I. Mátlová, ilustrace I. Roštárová

 

Tento obrázkový slovník byl připraven pro děti s obtížemi, které bychom mohli označit pojmem „sociální dyslexie“ – tedy snížená schopnost číst s porozuměním sociální situace a orientovat se v nich.

Jde o děti s poruchou autistického spektra (PAS), respektive dětí s diagnózou Aspergerův syndrom, dětský vysocefunkční autismus nebo atypický autismus bez přidruženého narušení rozumových schopností. Děti, které se dokáží verbálně vyjadřovat, ale jejich komunikace bývá spíše jednosměrná, nehlídají si svého komunikačního partnera, nerady odpovídají na položené otázky.

Publikace je určena dětem předškolního a mladšího školního věku a také všem, kteří s nimi pracují a snaží se jim složité sociální situace ozřejmit.

Doufáme, že se stane užitečnou a inspirující pomůckou. Návod, jak s obrázky pracovat a proč, najdete na posledních žlutých stránkách v knize. Držíme palce!

Za autorský tým

Mgr. Romana Straussová a PhDr. Monika Knotková, APLA Praha


Komentáře nejsou povoleny.