AKTUÁLNÍ ČLÁNKY
  • Zooterapie
    Zooterapie – přítomností zvířat nebo přímým kontaktem s nimi přispívá ke zlepšení kvality života osob se zdravotním postižením, k jejich sociální integraci zlepšováním zdravotního a psychosociálního stavu. Více
    (změněno : 7.12.2012)
  • Zdravotní postižení
    Zdravotní postižení  - určitá odchylka ve zdravotním stavu člověka, která jej omezuje v určité činnosti (pohyb, kvalita života, uplatnění ve společnosti). Pro účely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách se zdravotním postižením rozumí „tělesné, mentální, duševní, smyslové nebo kombinované postižení, jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby“ Více
    (změněno : 7.12.2012)
facebook
twitter