AKTUÁLNÍ ČLÁNKY
  • VOKS
    VOKS - výměnný obrázkový komunikační systém – způsob alternativní komunikace Více
    (změněno : 7.12.2012)
  • VFA
    VFA - vysoce funkční autismus - základní sociální a komunikační funkce mívají lidé s vysoce funkčním autismem zachovány. Obtížně chápou sociální normu. Nedokážou uplatnit sociální takt, a proto se mohou jevit jako výstřední a neslušní. Řeč bývá dobře vyvinuta, ale komunikují bez ohledu na komunikačního partnera. Obvyklé je ulpívání na  oblíbených tématech, jež se odvíjí od jejich encyklopedických zájmů. Týmové spol Více
    (změněno : 7.12.2012)
facebook
twitter