AKTUÁLNÍ ČLÁNKY
 • Terénní sociální služby
  Terénní sociální služby – sociální služby poskytované v přirozeném prostředí uživatele, na ulici, služba jde za klientem – například raná péče, osobní asistence Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • Totální komunikace
  Totální komunikace - komplexní komunikace, která zahrnuje široké spektrum způsobů komunikace: mluvenou řeč, psaní, čtení, zpěv, pohyby celého těla, mimiku, gesta, znakovou řeč, prstovou abecedu, odezírání i specifické tzv. augmentativní a alternativní způsoby komunikace atd. Cílem totální komunikace je umožnit dítěti využívat pro něj nejpřirozenější, "na míru šitý" komunikační prostředek. Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • Tenze
  Tenze - napětí nebo tlak ovlivněný působením vnějších nebo vnitřních vlivů (biologických, emocionálních, fyzikálních, společenských,…). Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • TEACCH
  TEACCH - Treatment and Education of Autistic and Communication Handicapped Children. Léčebný a výchovně vzdělávací program pro děti s autismem a příbuznými závadami a poruchami komunikace podle Erica Schoplera. Klade důraz na strukturu prostoru (uspořádání prostředí), strukturované vyučování (rozvrhovou pravidelnost, přesnou posloupnost činností, denní režim), vizualizaci (opora obrázky, fotografiemi, piktogramy), Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • Transformace sociálních služeb
  Transformace sociálních služeb – podstatná změna, proměna stávajících sociálních služeb Více
  (změněno : 7.12.2012)
facebook
twitter