AKTUÁLNÍ ČLÁNKY
 • Potravinová intolerance
  Potravinová intolerance - na rozdíl od potravinové alergie, nezahrnuje imunitní reakci. Potravinová intolerance je způsobena nedostatkem nebo absencí látky nebo látek, které se v organismu podílejí na zpracování stravy. V případě pozření intolerantní složky potravin, tělo není schopno zpracovat danou potravinovou složku a dostavuje se netypická reakce organismu (zvracení, dávení, průjmy, kožní projevy, plynatost, b Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • Příspěvek na péči
  Příspěvek na péči - je poskytován osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při péči o sebe a při zajištění soběstačnosti Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • Parkovací průkaz
  Parkovací průkaz - označuje vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou“ (č. O 7), který nejdéle do konce roku 2012 nahradí stávající doklad „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce zdravotně nebo těžce pohybově postiženou O1“ (modrý znak pro tělesně postižené). Platí v rámci EU. Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • Průkaz ZTP, ZTP/P
  Průkaz ZTP, ZTP/P -  průkaz obdélníkového tvaru vydávaný osobám těžce postiženým (průkaz TP), osobám zvlášť těžce postiženým (průkaz ZTP) a osobám zvlášť těžce postiženým s průvodcem (průkaz ZTP/P). Občanům s těžkým tělesným, smyslovýmnebo mentálním postižením, které podstatně omezuje jejich pohybovou nebo orientační schopnost, se poskytují podle druhu a stupně postižení mimořádné výhody, zejména v dopravě nebo při Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • Podpora řízená jednotlivcem
  Podpora řízená jednotlivcem - nový systém zajištění podpory pro lidi, kteří potřebují pravidelnou, dlouhodobou, placenou pomoc pro úspěšné zvládnutí činností každodenního života. Jde o systém podpory řízené jednotlivcem/uživatelem (self-directed support), který se začíná prosazovat v některých vyspělých zemích a pro který se např. ve Velké Británii vžil výraz „in control“. Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • PECS
  PECS - výměnný obrázkový komunikační systém Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • Piktogram
  Piktogram - grafický znak znázorňující pojem nebo sdělení obrazově. Většinou jde o malý a srozumitelný nákres věci. Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • PAS
  PAS - porucha autistického spektra Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • Pobytová sociální služba
  Pobytová sociální služba – uživatel v zařízení sociálních služeb bydlí – domov pro seniory, chráněné bydlení, domov se zvláštním režimem, týdenní stacionář, ústav sociální péče... Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • Podpůrná skupina
  Podpůrná skupina - Podpůrná skupina znamená pravidelné setkávání skupiny 8-15 rodičů, sourozenců a blízkých, kteří jsou v úzkém kontaktu s člověkem s určitým typem postižení. Skupina svým členům poskytuje bezpečný prostor pro sdílení a vyjádření svých pocitů, prožitků a zkušeností, které je při péči o své blízké potkávají. Velká část setkání skupiny je věnována tématům, problémům a trápením, která chtějí řešit samo Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • PPP – Pedagogicko – psychologická poradna
  PPP - Pedagogicko – psychologická poradna - poskytuje odborné psychologické a speciální pedagogické služby a konzultace žákům i pedagogům Více
  (změněno : 7.12.2012)
facebook
twitter