AKTUÁLNÍ ČLÁNKY
 • Opatrovník
  Opatrovník -  zákonný zástupce, který hájí zájmy jiného, pokud ten nemůže zejména před úřady jednat sám. Opatrovník může být určen jak pro obecné zastupování, tak pro i jen jedno konkrétní řízení. O ustanovení opatrovníka rozhoduje pouze soud a může být jím vždy advokát, jiná osoba jen tehdy, pokud s ustanovením za opatrovníka souhlasí. Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • Občanské sdružení
  Občanské sdružení - nejstarší a nejrozšířenější právní forma nevládní neziskové organizace v polistopadovém režimu v Česku. Účelem sdružení může být sdílení společných zájmů. Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • Osobní asistenční služba
  Osobní asistenční služba - osobní asistence dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách je terénní služba poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a činnostech, které osoba potřebuje. Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • Ombudsman
  Ombudsman – veřejný ochránce práv - Chrání osoby před jednáním úřadů a dalších institucí, pokud je toto jednání v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy nebo jsou úřady nečinné. Provádí také preventivní systematické návštěvy míst, kde mohou být lidé omezováni na svobodě, a usiluje o respektování jejich základních práv. Ochránce rovněž přispívá k prosazování práva na rovn Více
  (změněno : 7.12.2012)
facebook
twitter