AKTUÁLNÍ ČLÁNKY
 • Montessori
  Montessori - ucelený pedagogický systém, kde je pro vývojové potřeby, přirozené tendence, rozvoj individuálního potenciálu každého dítěte od narození do 24 let připravena metodika práce s konkrétními didaktickými postupy a teoretickou podporou pro pedagoga. Je to koncepce, která už ve svých principech je připravena pro inkluzívní vzdělávání – respektuje a přijímá každé dítě, z každého prostředí, na všech kontinente Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • Míčkování
  Míčkování – facilitační technika k uvolnění svalstva. Míčkování je reflexní metoda, při níž se molitanovým míčkem masíruje určitý kožní úsek. Reflexní cestou dochází k ovlivnění činnosti vnitřních orgánů, snížení napětí příčně pruhovaných, hladkých svalů a k jiným změnám, které napomáhají úzdravě nebo aspoň výraznému zlepšení stavu. Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • Muzikoterapie
  Muzikoterapie - je léčebná metoda používající jako terapeutického prostředku hudbu Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • Mentální postižení
  Mentální postižení - pojem mentální postižení neboli mentální retardace (vychází z latinských slov „mens“ (mysl, duše) a „retardare“ (opozdit, zpomalit); doslovný překlad je tedy „opoždění (zpomalení) mysli.“ Je to vrozené a trvalé postižení osobnosti, které má mnoho projevů. Více
  (změněno : 7.12.2012)
facebook
twitter