AKTUÁLNÍ ČLÁNKY
 • Komunitní plánování
  Komunitní plánování - komunitní plánování sociálních služeb je metoda, kterou lze plánovat rozvoj sociálních služeb a celé sociální oblasti v konkrétním území (tj. v kraji, obci, části obce apod.), a to na základě reálných potřeb a dostupných zdrojů, které jsou v daném území přítomny. Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • Kraniosakrální terapie
  Kraniosakrální terapie - velmi jemná technika přikládání rukou, která pomáhá odhalovat a napravovat nevyváženosti kraniosakrálního systému, které mohou být příčinou smyslových, motorických či neurologických dysfunkcí. Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • Kineziologie
  Kineziologie - jedna z nejznámějších metod alternativní medicíny, kterou uznávají psychologové, lékaři, učitelé i laici po celém světě. Kineziologie se týká studia svalů a pohybů těla (z řeckého kinesis - pohyb). Cílem kineziologie je udržování rovnovážného zdravotního stavu pomocí svalů lidského těla. Metoda je založena na poznatku, že každá skupina svalů lidského těla má vztah k dalším částem těla - k jednotlivým Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • KBT
  KBT - kognitivně behaviorální terapie je edukativní a jejím konečným cílem je samostatnost klienta a jeho soběstačnost. Klient pravidelným procvičováním získává určité dovednosti, učí se zvládat vnitřní stavy i vnější situace a úspěšným zvládáním obávaných situací zvyšuje pocit vlastní zdatnosti a své sebevědomí. Postupně dokáže své problémy úspěšně zvládat a přestává terapeuta potřebovat. Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • Kazuistika
  Kazuistika -  popis a výklad konkrétních případů, zpravidla místo teoretické analýzy. Více
  (změněno : 7.12.2012)
facebook
twitter