AKTUÁLNÍ ČLÁNKY
 • Handle přístup
  Handle přístup - neinvazivní, holistická alternativa k diagnostice a terapii neurovývojových odlišností, zahrnujících diagnózy poruch autistického spektra, poruch učení (dyslexie,dysgrafie), poruch pozornosti, ADHD, poruch vývoje řeči, poruch paměti, poruch chování, DMO, schizofrenie/obsesivně kompulsivní poruchy/deprese, stavů po úrazech mozku/ mozkových příhodách, Tourettova syndromu, CHARGE syndromu a jiných oje Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • Hyperaktivita
  Hyperaktivita - nadměrná nebo vývojově nepřiměřená aktivita motorická či hlasová. Typické jsou neúčelné, nadbytečné pohyby, ve škole tyto děti často opouštějí své místo, hrají si s předměty, které nemají vztah k učivu, často skáčí do řeči, jejich řečový projev je nadměrný. Vydávají atypické zvuky, které doprovázejí jejich činnost, popřípadě vlastní aktivity bohatě komentují. Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • Hypertonie
  Hypertonie – zvýšené napětí Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • Hypotonie
  Hypotonie - snížené svalové napětí Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • Homeopatie
  Homeopatie - forma holistické alternativní medicíny, jejímž cílem je léčit celého člověka. Nechce léčit pouhé symptomy nemoci (což často znamená pouze potlačovat, zatlačovat hlouběji do těla projevy nemoci), ale nepoškozovat jemnou rovnováhu těla a naopak stimulovat jeho životní sílu. Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • Hipoterapie
  Hipoterapie -je metoda fyzioterapie využívající přirozený pohyb koně v kroku jako stimul a rehabilitační prvek Více
  (změněno : 7.12.2012)
facebook
twitter