AKTUÁLNÍ ČLÁNKY
 • Dyslexie
  Dyslexie - porucha schopnosti naučit se číst u dítěte s průměrnou nebo nadprůměrnou inteligencí. Dítě má v oblasti čtení horší výkon než v jiných předmětech, čte pomalu, obtížně slabikuje, nebo naopak čte rychle, zbrkle s mnoha chybami, slova si domýšlí. Přeříkává si potichu písmena a teprve potom vysloví slovo nahlas. Někdy není schopno sledovat očima souvisle řádek nebo přecházet plynule z řádku na řádek. Vázne p Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • Deinstitucionalizace
  Deinstitucionalizace – transformace ústavů sociální péče – rozpouštění ústavů a návrat jejich klientů do přirozeného prostředí prostřednictvím chráněného bydlení a rozšířením teréních sociálních služeb. Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • DMO
  DMO – Dětská mozková obrna -   trvalé postižení hybnosti a držení těla, způsobené neměnným poškozením nezralého mozku dítěte nebo plodu. Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • Dobrovolník
  Dobrovolník – člověk který věnuje svůj volný čas, energii a schopnosti k vykonání dobrovolnické služby prostřednictvím organizace, která tuto službu zajišťuje a to bez nároku na odměnu na základě dohody o dobrovolnické službě. Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • DP asistent
  DP asistent – doprovod cestujícího během cestování prostředky brněnské městské dopravy, a to z výchozí až do cílové zastávky, včetně nastupování, vystupování, přestupů a pomoci v orientaci v MHD osobám se zdravotním postižením. Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • Dezintegrační porucha
  Dezintegrační porucha - základním znakem je významná regrese (zpětný vývoj) ve více oblastech, následující po zcela normálním vývoji trvajícím nejméně 2 roky.Dezintegrační porucha. Po období normální vývoje dítěte, které trvá minimálně dva roky, nastává z neznámé příčiny regres v doposud nabytých schopnostech. Více
  (změněno : 7.12.2012)
facebook
twitter