AKTUÁLNÍ ČLÁNKY
 • Chráněná dílna
  Chráněná dílna - obecný název pro dílnu určenou pro práci lidí se zdravotním postižením. Chráněné dílny se zabývají různými činnostmi, nejčastěji však výrobou různých předmětů, které pak prodávají a vydělávají si tak na svoji činnost. Chráněné dílny často zajišťují různá občanská sdružení a jiné neziskové organizace; potažmo obce. Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • Chráněné bydlení
  Chráněné bydlení - pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového. Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • Celiakie
  Celiakie –  autoimunitní onemocnění vyvolané nesnášenlivostí lepku, jehož konzumace vede u postižených osob k poškození sliznice tenkého střeva. Poškozená sliznice tenkého střeva pak hůře vstřebává živiny z potravy. Jediný možný způsob léčby je dodržování přísné diety s vyloučením potravin obsahujících lepek. Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • CPIV
  CPIV – Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • CAAK
  CAAK – Centrum alternativní a augmentativní komunikace Více
  (změněno : 7.12.2012)
 • Canisterapie
  Canisterapie - účinná pomocná terapie, kdy jsou psi využíváni ke zlepšení zdravotního a psychického stavu klienta. Více
  (změněno : 7.12.2012)
facebook
twitter