AKTUÁLNÍ ČLÁNKY
  • Bobath koncept
    Bobath koncept - neuro vývojová terapie. Vytvořili ho manželé Berta a Karel Bobathovi, fyzioterapeutka a lékař. Založili Bobath centrum v Londýně, kde se ročně léčí stovky pacientů z celého světa nejen s dětskou mozkovou obrnou, ale i s ostatními neurologickými problémy, ale také dospělí pacienti, nejčastěji po cévních mozkových příhodách. Jedná se o cvičení formou hry, kdy se pomocí vlastní aktivity dítěte za využ Více
    (změněno : 7.12.2012)
  • Bazální stimulace
    Bazální stimulace - ošetřovatelský koncept, který umožňuje lidem s poruchami vnímání a hybnosti zlepšovat cílenou stimulací smyslových orgánů svůj stav. Více
    (změněno : 7.12.2012)
facebook
twitter