AKTUALITY
   
  MŠMT
  • Praktické právní minimum při zajištění asistenta pedagoga k dítěti se specifickými vzdělávacími potřebami
           Více
   (změněno : 3.10.2014)
  • Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami
   Metodika pro pedagogy Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami Autor: PhDr. Kateřina Fořtová Tato metodika vznikla za podpory projektu: Nastavení funkčního modelu integrace dětí se SVP s cílem dosáhnout jejich osobního maxima a začlenit je úspěšně do třídních kolektivů  Projekt CZ.2.17/3.1.00/36336 Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu hl. města Prahy v Více
   (změněno : 29.4.2014)
  • Metodika práce asistenta pedagoga žáků s poruchami autistického spektra
   Metodika práce asistenta pedagoga žáků s poruchami autistického spektraPracovní verze materiálu k veřejné diskusi a ověřování ve školách, říjen – listopad – prosinec 2012. © Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.Publikace vznikla v rámci řešení projektu ESF OPVK „Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením“ reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020. Více
   (změněno : 10.12.2012)
  • Specifické problémy dnešních dětí ve společenských vztazích a v komunikaci
   Metodická příručka - Bc. Lenka Šlechtová Uvedení do základní orientace v oblasti speciální pedagogiky - nástin vhodných pedagogických přístupů ke specifickým potřebám dětí a žáků a k patologickýmjevům současné doby. Vypracováno v rámci projektu Efektivní komunikační a výchovné techniky ve škole třetího tisíciletí, reg. č. CZ.1.07/1.3.11/02.0001 Ke stažení: prirucka             Více
   (změněno : 3.12.2012)
  • Soubor pedagogicko-organizačních informací
     Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2010/2011  Č.j.: 920/2010-20            Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střed Více
   (změněno : 25.11.2012)
  • Sbírka předpisů České republiky
   Ročník 2005 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Citace: 72/2005 Sb. Částka: 20/2005 Sb. Na straně (od-do): 490-502 Rozeslána dne: 17. února 2005 Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchov Více
   (změněno : 25.11.2012)
  • Výklad k rozsahu bezúplatného vzdělávání v mateřské škole
   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy         V Praze dne 12. ledna 2012 Č.j.: MSMT-1425/2012-20   Informace k aktuálním otázkám rozsahu bezúplatného vzdělávání v mateřské škole (k provedení § 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. s účinností od 1. ledna 2012) Zákon č. 472/2011 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 561/2004 Sb., o předšk Více
   (změněno : 25.11.2012)
  • Vyhláška ze dne 9. února 2005
   VYHLÁŠKAze dne 9. února 2005o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných§ 6Individuální vzdělávací plán(1) Individuální vzdělávací plán se stanoví v případě potřeby především pro individuálně integrovaného žáka, žáka s hlubokým mentálním postižením, případně také pro žáka skupinově integrovaného nebo pro žáka speciální školy. Více
   (změněno : 25.11.2012)
  • Vyhláška 147/2011 Sb.
      147/2011 Sb.   VYHLÁŠKA   ze dne 25. května 2011,   kterou  se  mění  vyhláška  č.  73/2005  Sb., o vzdělávání dětí, žáků a   studentů  se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů   mimořádně nadaných   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 7 odst. 3,   § &nb Více
   (změněno : 25.11.2012)
  • Vyhláška 116/2011 Sb.
   116/2011 Sb.    VYHLÁŠKA    ze dne 15. dubna 2011,    kterou  se  mění  vyhláška  č.  72/2005 Sb., o poskytování poradenských    služeb ve školách a školských poradenských zařízeních      Ministerstvo  školství,  mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 28 odst.    6, § 121 odst. 1 a § 123 odst. 5 zákona č. Více
   (změněno : 25.11.2012)
  • Vyhláška 73/2005 sb.
      73/2005 Sb.   VYHLÁŠKA   ze dne 9. února 2005   o   vzdělávání  dětí,  žáků  a  studentů  se  speciálními  vzdělávacími   potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných   Změna: 147/2011 Sb.   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 7 odst. 3,   §  19,  § &n Více
   (změněno : 25.11.2012)
  • Základní vzdělávání
   Základní vzdělávání Pokračování v základním vzdělávání po splnění povinné školní docházky (3/2006)  2006_3_02.doc(32,50 KB) Prodloužení základního vzdělávání žáků se zdravotním postižením na deset ročníků (3/2006)  2006_3_06.doc (28,50 KB) K pokračování v základním vzdělávání do 26 let věku (2/2006)  2006_2_12.doc (27,00 KB) K výuce plavání v základních školách (1/2005)  2005_1_07.doc (36,00 Více
   (změněno : 24.11.2012)
  • Střední vzdělávání
   Střední vzděláváníInformace k některým ustanovením  vyhlášky č. 374/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři (3/2006)  2006_3_01.doc (55,00 KB)K poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, pracovních oděvů a obuvi, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů žákům a studentům v sou Více
   (změněno : 24.11.2012)
  • Předškolní vzdělávání
   Předškolní vzděláváníPéče o děti mladší 3 let věku (3/2006)  2006_3_04.doc (39,50 KB)K omezení nebo přerušení provozu mateřské školy (2/2006)  2006_2_01.doc (41,50 KB)K úplatě za předškolní vzdělávání podle § 123 zákona č. 561/2004 Sb. a k souvisejícím otázkám (2/2006)  2006_2_02.doc (173,00 KB)Je možné přijmout dítě do mateřské školy od 1. září 2005 s&nbs Více
   (změněno : 24.11.2012)
  • MŠMT- kontakty
   Kontakty Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyKarmelitská  7118 12 Praha 1tel. ústředna:  +420 234 811 111Podatelna pro veřejnost:Po - Pá  7:30 - 15:30Elektronická podatelna: posta@msmt.czID datové schránky: vidaawt Obsazení úsekuOdbor speciálního vzdělávání, prevence a institucionální výchovy - 27/1Pracovníci úseku speciálního vzdělávání - kontaktyMgr. Blanka Hrb Více
   (změněno : 24.11.2012)
  • MŠMT – dokumenty
   DokumentyV této sekci najdete přehledně roztříděné dokumenty vydané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, dokumenty, na jejichž vzniku se ministerstvo podílelo, nebo jiné dokumenty, které přímo souvisí s činností ministerstva.Požadovaný dokument vyberte pomocí menu v levém sloupci.Nabízíme Vám také:Seznam platných předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovypodle stavu ke dni 1. června 2010 a&nb Více
   (změněno : 24.11.2012)
  • Právní výklady MŠMT
   Právní výklady MŠMTV Právních výkladech jsou zveřejněna stanoviska MŠMT k nejčastějším otázkám ke školskému zákonu a souvisejícím zákonům a prováděcím právním předpisům v oblasti předškolního, základního, středního a vyššího odborného vzdělávání, zájmového a jazykového vzdělávání a školských služeb.Právní výklady vydává MŠMT průběžně v částkách označených pořadovým číslem a ročníkem. Níže jsou uvedeny jednak úplné Více
   (změněno : 24.11.2012)
  • Speciálně pedagogické centrum (SPC)
   PORADENSTVÍ POSKYTOVANÉ SPC 4. 11. 2009 Z vyhlášky č. 72/2005 Sb.     Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních      Centrum:  a) zjišťuje speciální připravenost žáků se zdravotním postižením na povinnou školní docházku a speciální vzdělávací potřeby žáků se zdravotním postižením a žáků se zdravotním znevýhodněním, zpracovává odb Více
   (změněno : 26.11.2012)
  • Asistent pedagoga – informace k zajišťování asistenta
   Základní informace k zajišťování asistenta pedagoga do třídy, v níž je vzděláván žák nebo žáci se zdravotním postižením č.j. 25 099/2007-24-IPPP       Osnova   Úvod   1.    Podpůrné asistenční služby při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 2.    Legislativní zabezpečení funkce asistenta pedagoga v resortu MŠMT 2.1  Odborná kvalifikace asistenta pedagoga 2. Více
   (změněno : 23.11.2012)
  • Asistent pedagoga – manuál ke zřízení funkce asistenta
   Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga I. Základní ustanovení Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě, oddělení nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák Více
   (změněno : 23.11.2012)
  facebook
  twitter