AKTUALITY
 • 10.02.2014
  Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 poskytuje důležité informace ze sociálního systému  a informace o pravidlech i pomoci na trhu
 • 27.11.2012
  Děti s pervazivní vývojovou poruchou Vzhledem k tomu, že u dětí s diagnózou pervazivní poruchy, kam patří např. dětský autismus, se značně liší j
 
MPSV
 • Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014
  Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 poskytuje důležité informace ze sociálního systému  a informace o pravidlech i pomoci na trhu práce (např. informace k posuzování zdravotního stavu, sociálním službám, dávkám pro osoby se zdravotním postižením, pomoci v hmotné nouzi....). Příručku naleznete ke stažení zde Více
  (změněno : 2.9.2014)
 • S karty- odmítnutí
  ZÁZNAM Z ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ (dle ustanovení §18 zákona č.500/2004 Sb., správní řád) ve věci sKarty Dne …………… se dostavil/a pan/í ………………………………………………            narozen/a: ………………………………. bytem …………………………………………….             č.účtu sKarty 1): ...………………………     □  Odmítám převzít sKartu. □ Vracím sKartu a beru na vědomí, že ke zrušení platebního účtu, který byl pro vydání sKarty otevřen, může dojít až po Více
  (změněno : 22.4.2013)
 • Děti s pervazivní vývojovou poruchou
  Děti s pervazivní vývojovou poruchou Vzhledem k tomu, že u dětí s diagnózou pervazivní poruchy, kam patří např. dětský autismus, se značně liší jak charakter, rozsah a tíže postižení, tak i symptomatologie, je zcela logické, že se značně liší i funkční dopady a sociální důsledky stavu na schopnost samostatného života v přirozeném sociálním prostředí a později i důsledky na pracovní schopnost. Při posuzová Více
  (změněno : 2.9.2014)
 • Příspěvek na péči (PNP)
  Jak požádat: Je třeba vyplnit Žádost o příspěvek na péči“ a přílohu „Oznámení o poskytovateli pomoci“ a podat je (osobně, poštou nebo v podatelně) na příslušné pobočce Úřadu práce, kde také lze formuláře získat (nebo na http://portal.mpsv.cz/forms).Rodič musí v „Oznámení o poskytovateli pomoci“ uvést, kdo kromě něho o dítě pečuje.Pokud začne využívat sociální službu v průběhu řízení o rozhodnutí příspěvku na péči, m Více
  (změněno : 2.9.2014)
 • Sociální reforma
  MÍSTO,KDE ZÍSKÁTE POTŘEBNÉ INFORMACE http://socialnireforma.mpsv.cz/cs/ Více
  (změněno : 25.11.2012)
 • Zákon č. 100/1988 Sb.
  http://www.ochrance.cz/stiznosti-na-urady/chcete-si-stezovat/zivotni-situace-problemy-a-jejich-reseni/davky-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim/ Veřejný ochránce práv - Dávky pro osoby se zdravotním postižením www.ochrance.cz Dosavadní zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, a prováděcí vyhlášku č. 182/1991 Sb. nahra...   Je možné nahlédnout na stránky ombudsmana, kde najdete odpov Více
  (změněno : 1.12.2012)
 • Životní a existenční minimum od 1. 1. 2012
  Životní a existenční minimum od 1. 1. 2012 Definice životního a existenčního minima Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. Existenční minimum je minimální hranicí peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přeži Více
  (změněno : 25.11.2012)
 • Zlínský kraj – kontakty
  Kontaktní pracoviště je organizační složkou Úřadu práce České republiky - krajské pobočky ve Zlíně.Kontaktní pracoviště zajišťuje následující služby:Zprostředkování zaměstnáníZlínStátní sociální podporaZlínHmotná nouzeZlín, Luhačovice, VizoviceSoc. služby, přísp. na péčiZlín, Luhačovice, VizoviceDávky pro os. se zdrav. post.Zlín, Luhačovice, VizoviceKontaktní pracoviště můžete kon Více
  (změněno : 24.11.2012)
 • Výhody pro osoby zdravotně znevýhodněné
  Výhody pro osoby zdravotně znevýhodněnéZDROJ:http://ligavozick.skynet.cz/ip/prispevky.php?oblast=9000094LegislativaPrůkazy osob se zdravotním postižením obecněI. stupeň - průkaz TPII. stupeň - průkaz ZTPIII. stupeň - průkaz ZTP/PParkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením a vyhrazení parkovacího místaDaňové a poplatkové úlevySleva na telefonSlevy a výhody poskytované Českými drahamiZvláštní jízdné pro rodič Více
  (změněno : 24.11.2012)
 • Příspěvky pro zdravotně znevýhodněné
  Příspěvky pro zdravotně postiženéZDROJ:http://ligavozick.skynet.cz/ip/prispevky.php?oblast=9000095LegislativaPříspěvek na péčiPříspěvek na mobilituPříspěvek na zvláštní pomůckuPříspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na zakoupení motorového vozidlaLegislativaPříspěvek na péčiZákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službáchVyhláška č. 505/2006 Sb., k provedení zákona o sociálních službáchPříspěvek na mobilitu a Příspěv Více
  (změněno : 24.11.2012)
 • Hmotná nouze – Započitatelné příjmy
  Započitatelné příjmy S životním minimem se porovnávají všechny čisté peněžní příjmy jednotlivce nebo společně posuzovaných osob (z pracovní činnosti, z podnikání, z kapitálového majetku, z pronájmu, důchody, dávky nemocenského pojištění, dávky státní sociální podpory a ostatní sociální dávky, podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci, výživné atd.) s výjimkou: •příspěvku na bydlení, doplatku na bydl Více
  (změněno : 24.11.2012)
 • Formuláře ke stažení
  Seznam formulářů pro dávky podpory v hmotné nouziŽádostiŽádost o příspěvek na živobytíPříspěvek na živobytí se vyplácí osobám, jejichž příjmy po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahují částky živobytí, přičemž si nemůžou tento příjem zvýšit vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu nebo z jiných vážných důvodů vlastním přičiněním, a zabezpečení jejích základních životních podmínek je tak vážně ohroženo.Ž Více
  (změněno : 24.11.2012)
 • Dávky sociálního zabezpečení
  Dávky sociálního zabezpečeníČERPÁNO Z:http://ligavozick.skynet.cz/ip/prispevky.php?oblast=9000094LegislativaDávky nemocenského pojištěníInvalidní důchodyŽivotní minimumDávky státní sociální podporyPomoc v hmotné nouziLegislativaDávky nemocenského pojištěníZákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištěníInvalidní důchodyZákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištěníVyhláška č. 359/2009 Sb., o posuzování invalidityŽivot Více
  (změněno : 24.11.2012)
 • Poradna pro uživatele sociálních služeb
  Poradna pro uživatele sociálních služeb BEZPLATNĚ VÁM PORADÍME!! Ø      v hledání vhodné sociální služby, Ø      s žádostí o příspěvek na péči, o dávky státní sociální podpory, důchody, dávky a výhody pro zdravotně postižené, Ø      s uzavíráním a kontrolou smluv o poskytování soc.služby, Ø      se vším co souvisí se sociálním zabezpečením, Ø      poskytneme informace rodinným příslušníkům a Více
  (změněno : 26.11.2012)
 • Pomoc v hmotné nouzi
  POMOC V HMOTNÉ NOUZI  Pomoc v hmotné nouzi Obsah: ·    Systém pomoci v hmotné nouzi ·    Zákon o pomoci v hmotné nouzi ·    Osoba v hmotné nouzi ·    V hmotné nouzi není osoba ·    Veřejná služba ·    Dávky a jejich výplata ·    Řízení o přiznání dávky ·    Upozornění Systém pomoci v hmotné nouzi ·    Upravuje zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. · Více
  (změněno : 26.11.2012)
 • Hlavní problémy osob s postižením
  HLAVNÍ PROBLÉMY OSOB S POSTIŽENÍM I. Hlavní problémy osob se zdravotním postižením vyplývající z návrhu zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů   1.       Likvidace průkazek - problémy (slevy a zdarma doprava), označení O1 vjezdy, parkování, daně. Přechodná doba platnosti do konce roku 2013 na tom nic nemění.   § 31odst.6 (6) Průkazy mimořádných Více
  (změněno : 26.11.2012)
 • Elektronické formuláře
    Elektronické formuláře pro sociální služby a dávky OZP čerpáno z:   https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/welcome;jsessionid=0ae0058a30db08821d76dff44ffca7b1e6c5d0da51e0. e34Tb38PcheMbi0LaxqObhqNc3qKe0   O aplikaci Aplikace Elektronické formuláře pro sociální služby a dávky OZP slouží k usnadnění komunikace s orgány státní správy a pověřenými úřady. Umožňuje vyplněníformulářů (žádostí a potvrzení Více
  (změněno : 2.9.2014)
 • Základní informace k sKartě
  Tisková zpráva                                           V Praze 26. června 2012 ZÁKLADNÍ INFORMACE K sKartě Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s dodavatelem služby Českou spořitelnou zahajuje vydávání karet sociálních systémů tzv. sKaret. Sjednocením výplaty systémů dávek (dnes probíhá třemi různými způsoby) stát na přenosu této finanční pomoci klientům ušetří více než 200 mi Více
  (změněno : 27.11.2012)
 • Příspěvek na motorové vozidlo DPH
  Příspěvek na motorové vozidlo DPHZDROJ:http://www.vaclavkrasa.cz/poradna/dotazy-a-odpovedi/prispevek-na-nakup-motoroveho-vozidla/prispevek-na-motorove-vozidlo-dph-8662.htmlAutorČernýPředmětpříspěvek na motorové vozidlo DPHDotazDobrý den pane Krása,1)přečetl jsem si od Vás, že Dph se vrací z rozdílu ceny mezi kupní a prodejní cenou autobazaru. Musí být autobazar plátce DPH?2)Je možné koupit vozidlo v zahraničí (EU)& Více
  (změněno : 24.11.2012)
 • Nová výplata dávek přes S-Karty
  Nepojistné sociální dávky a dávky z oblasti státní sociální politiky zaměstnanosti, které jsou dosud vypláceny třemi různými platebními způsoby (hotovostně, poštovní poukázkou a bezhotovostně), začnou být postupně vypláceny prostřednictvím Karty sociálních systémů neboli tzv. sKarty. Vydávat se bude ve dvou variantách: základní a speciální, která bude zároveň sloužit jako průkaz TP, ZTP či ZTP/ P. Ministerstvo prá Více
  (změněno : 24.10.2012)
facebook
twitter