AKTUÁLNÍ ČLÁNKY
  • Nový zákon o zdravotních službách
     POZOR !!!  OD 1.4.2012 VSTUPUJE V PLATNOST NOVÝ ZÁKON O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH    1. Děti mladší 15 let musí být v doprovodu alespoň jednoho zákonného zástupce, který svůj souhlas s vyšetřením a následnou péčí písemně zaznamená do zdravotnické dokumentace.  2. Pokud se bude jednat o poskytnutí zdravotní péče, která může podstatným způsobem ovlivnit zdraví p Více
    (změněno : 25.11.2012)
facebook
twitter