AKTUÁLNÍ ČLÁNKY
  • Spádovost SPC
    "Právo rodiče vybrat si služby školského poradenského zařízení vyplývá z vymezení jejich činnosti danéškolským zákonem č. 561/2005 Sb. a prováděcí vyhláškou MŠMT č. 72/2005 Sb. obě normy v platném znění. Školský zákon vymezuje "povinnou spádovost" - a to jen z pohledu organizace školství, tj. povinnosti školy přijmout dítě z příslušného obvodu pouze ve vztahu k plnění povinné školní docházky. Zákonný zástupce má i Více
    (změněno : 27.11.2012)
facebook
twitter