AKTUÁLNÍ ČLÁNKY
  • Pervazivní vývojové poruchy
    Pervazivní (všepronikající)vývojové poruchy (PVP) jsou obecně charakterizovány jako celoživotní neuropsychiatrická onemocnění, která se projevují opožděným a abnormálním vývojem sociálních, komunikativních a kognitivních funkcí. Mezinárodní klasifikace nemocí v platné revizi (MKN-10) zařazuje mezi pervazivní poruchy – Dětský autismus (F84,0)Atypický autismus (F84,1)Aspergerův syndrom (F84,5)Rettův syndrom (F84,2) J Více
    (změněno : 27.11.2012)
facebook
twitter