AKTUÁLNÍ ČLÁNKY
  • Jak zvládnout postižením vlastního dítěte
     JAK ZVLÁDNOUT POSTIŽENÍ VLASTNÍHO DÍTĚTE. "Zdá se, jako by se zhroutil svět". Úzkost předchází v pocit beznaděje a zoufalství. Tento stav krajní úzkosti trvá u různych Iidí různě dlouho. Nelze v něm ovšem žít. Psychika člověka je naštěstí vybavena mechanismy, kreré mají funkci obrannou a ochrannou. Je jich několik typů a přicházejí nám na pomoc více nebo méně výrazně a bourlivě.Jejich pomoc, boh Více
    (změněno : 26.11.2012)
facebook
twitter