Aktuality
  • Modrý Zlín se zaskleným autismem
    Jeden z našich příznivců, Tomáš Medard Hanuš, složil báseň k akci Jiní... ne horší, kterou jsme pořádali 12.4.2017 v parku Komenského ve Zlíně.  Děkujeme    Modrý Zlín se zaskleným autismem Tomáš Medard Hanuš *metrum: Jamb   Obraz z Mezinárodního dne povědomí o autismu 2017 ve Zlíně   Dne dvanáctého dubna byl ten mezi národy dán čas, kdy oznámený zplna cíl, měl poukázat na náš post, a Více
    (změněno : 7.5.2017)
  • Autismus
    Autismus v posudkové praxi Revizní a posudkové lékařství. ročník 7, 2004, č. 1, s. 11-12   Autismus patří mezi pervazivní vývojové poruchy, (F 84 podle 10. MKN). Jedná se o duševní onemocnění charakterizované deficitem schopnosti vytvářet vztahy mezi lidmi, slabou nebo žádnou odpovědí na citové projevy jiných lidí. Řeč je narušená, nemá sdělovací funkci, její vývoj je opožděn.   Onemocnění je spojeno Více
    (změněno : 2.9.2014)
facebook
twitter