Informace o zpracování osobních údajů (GDPR)

Organizace Za sklem o.s. si je vědoma významu ochrany osobních údajů pro soukromí osob a přijala proto následující
Pravidla ochrany osobních údajů.

Zavazuje se splňovat regulace v této oblasti – Nařízení EU 2016/679 dále jen Nařízení GDPR, Zákon o ochraně osobních
údajů 101/2000 v aktuálním znění a reagovat na další legislativu v této oblasti.

Pro jejich náležitou ochranu má vytvořenu funkci – Pověřenec ochrany osobních údajů –  Mgr. Bc. Květoslav Přibil,
tel. +420 777 695 255, e-mail: k.pribil@seznam.cz. Organizace získává osobní údaje přímo od spolupracujících subjektů, nezískává je z jiných zdrojů.

 

Komentáře nejsou povoleny.